Pressmeddelande -

Så utvecklas det framtida Täby – Business Arena 20 september

Täby är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Här skapas goda förutsättningar för företagande och boende. Just nu planeras och byggs för det framtida Täby med 30 000 fler invånare och 20 000 nya arbetstillfällen. Besök Täby kommun på Stockholm Business Arena och se planerna på det framtida Täby!

Täby har en hög tillväxttakt och enligt prognosen kommer Täby fortsätta att växa under lång tid framöver. Förutom de stora utvecklingsområdena Täby park, Roslags-Näsby och Arninge-Ullna tar Täby kommun nu också fram en fördjupad översiktsplan för att visa hur Täbys centrala delar kan utvecklas framöver.

När Täbys centrala delar utvecklas med fler bostäder, arbetsplatser och service prioriteras områden nära kollektivtrafik. Det ska göra det enklare att resa mellan bostad, arbete och andra delar i regionen. Närhet till kollektivtrafik med hög kapacitet är också något som lyfts fram som en av de viktigaste frågorna från näringslivet i Täby.

- Bra kommunikationer och en fungerande kollektivtrafik är helt avgörande. Täby är redan idag en av Sveriges bästa kommuner att bo, arbeta och driva företag i – det är något vi ska bibehålla och vidareutveckla för framtiden, säger Camilla Brodin (KD), ordförande i arbetsmarknads- och näringslivsutskottet i Täby.

Därför genomförs nu en dubbelspårsutbyggnad för Roslagsbanan vilket kommer leda till högre turtäthet där tågen kommer att gå var tionde minut från samtliga stationer i Täby och var femte minut från stationen i Roslags-Näsby. Täby kommun har också ingått avtal inom ramen för Sverigeförhandlingen om utbyggnad av Roslagsbanan. Genom kopplingen till Centralen via Odenplan skapas direktförbindelse med Stockholms innerstad. Det gör det enkelt att ta sig till Täby, både för dem som jobbar i och utanför kommunen.

Bostäder, arbete, handel och nöjen för invånare, företagare och besökare – se hur stadslivet i centrala Täby kan komma att se ut i framtiden.

Besök Täby kommun på Business Arena 20 september.

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Kategorier

  • trafik/vägar/resande
  • bygga/bo/miljö

Regioner

  • Stockholm

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strax norr om Stockholm och det bor nästan 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby – att växa med.

Presskontakt

Stefan Berg

Presskontakt Pressansvarig 0766439256

Annica Timmerman

Presskontakt Kommunikationschef 08-555 590 00