Pressmeddelande -

Ungdomar i Täby idrottar mest i landet

Studien Ung livsstil visar unika resultat för Täby. De färska siffrorna i studien visar att 63 procent av högstadieungdomarna är aktiva i en idrottsförening, resultatet är det högsta i landet. Ökningen bland högstadietjejer i Täby är dessutom unik för Ung livsstil.

Täbys långsiktiga och målmedvetna arbete för att öka den fysiska aktiviteten bland unga har gett resultat. Resultatet av den senaste studien Ung livsstil för 2018 visar fantastisk utveckling, jämfört med studien från 2013. Andelen högstadieungdomar som deltar i idrottsföreningar har ökat från 44 till 60 procent bland tjejer och från 56 till 66 procent bland killar. Det totala antalet deltagare är högst i landet.

- Det är mycket positiva resultat som visar att samverkan mellan kommunen och föreningslivet med en gemensam inriktning att vända trenden har gett resultat, säger Birgitta Kaasik (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Resultatet av studien ska nu analyseras av kommunen för att närmare ta reda på vad som i detalj ligger bakom den positiva trenden.

Bästa resultatet någonsin

Ung livsstil genomförs i 16 kommuner i landet där samtliga skolor och klasser i varje kommun ingår i urvalsramen. I Täby ingick ca 800 elever i urvalet för högstadiet och svarsfrekvensen ligger på strax under 90 procent.

- Det här är det bästa resultatet som någon kommun någonsin har levererat under detta årtusende, säger Ulf Blomdal, forskningsledare på Ung livsstil.

Om Ung livsstil

Ung livsstil är ett fristående forsknings- och utvärderingsprojekt som startades 1984. Studien genomförs bland barn och unga i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Syftet med studien är att kartlägga bland annat fritidsvanor, hälsa och livsvillkor. Täby kommun genomförde studien 2013/2014 och har under 2018 följt upp resultaten på nytt bland barn och unga i Täby. Svarsfrekvensen för studien ligger i genomsnitt på 70-90 procent, vilket i dagsläget gör studien till en av Europas mest omfattande studie över barn och ungdomars livsstil.

Svarsresultaten bidrar till analyser för bland annat ungdomars livsvillkor, fritidsvanor och preferenser samt hälsosituation kopplat till kön, ålder, socioekonomisk bakgrund. Undersökningen genomförs anonymt och svaren bearbetas på samma sätt.

Kontaktpersoner

Birgitta Kaasik (M), kultur- och fritidsnämndens ordförande: 08-555 590 00, birgitta.kaasik@taby.se

Erik Heribertsson, kultur- och fritidschef, Täby kommun: 08-555 590 00, erik.heribertson@taby.se

Ulf Blomdahl, forskningsledare Ung livsstil: 070-665 11 21

Linda Lengheden, Projektledare Ung livsstil, Täby kommun: 073-681 36 33


Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Täby är en av regionens snabbast växande kommuner med fler än 70 000 invånare och 10 000 företag. Täby är känt för stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet och en stabil ekonomi. Det gör Täby till en attraktiv plats för många. I takt med att nya stadsdelar växer fram utvecklas också kollektivtrafiken och vägarna. På sikt blir det ännu enklare att åka till Täby när Roslagsbanan förlängs till Stockholms city via Odenplan och just nu pågår också förberedelser för en framtida förlängning till Arlanda. Idag arbetar fler än 25 000 personer i Täby och med det strategiska läget nära både och Arlanda och centrala Stockholm är prognosen att det finns ytterligare 20 000 nya arbetstillfällen här år 2040.

Kontakter

Stefan Berg

Presskontakt Pressansvarig 0766439256

Annica Timmerman

Presskontakt Kommunikationschef 08-555 590 00