Pressmeddelande -

Studenter utestängs från befintliga ledarskapsutbildningar.

Befintliga ledarskapsutbildningarna för yngre riktar sig nästan uteslutande mot chefer eller politiskt engagerade.

För att gå en ledarskapsutbildning bör du redan ha en chefsposition eller vara politiskt engagerad i något av de politiska ungdomsförbunden. Detta visar en jämförande undersökning av utbildningsmarknaden utförd av Lifeleader Academy. Det saknas med andra ord fristående utbildningar som ger studenter en sund grund till ledarskap redan innan de kommer ut i näringslivet.

Under Ekonomernas dagar på Stockholms Universitet den 11/3 intervjuades studenter av Lifeleader Academy. Majoriteten av de intervjuade önskar mer ledarskapsutbildning på sitt program eller möjligheter till att förbättra sina kunskaper på andra sätt.

- Det behövs mer praktisk träning inom ledarskap för att nyexaminerade studenter ska klättra snabbt i karriärstegen. Vi lär oss projektledning i teorin men inte hur vi ska hantera konflikter i realiteten, säger Sandra Olt, studerande vid Linköpings Universitet.

På ett litet antal högskoleutbildningar finns ledarskap på schemat. Men, övriga studenter hänvisas till att utveckla sina egenskaper och kunskaper på egen hand när de redan är i arbetslivet. De kan inte vänta sig någon konkret utbildning förrän de når chefsnivå, om de inte varit politiskt engagerade som unga. Ett undantag är ”Lifeleader Academy Talent Year”, en kurs som erbjuder studenter en möjlighet att förbättra sina kunskaper inom ledarskap och självkännedom. Dessutom sker utbildningen i nära samarbete med näringslivet vilket kan förbättra chanserna till jobb efter examen.

- I dagens hårda konkurrens på arbetsmarknaden är det viktigt att känna sig trygg och säker för att våga göra karriär. Avsaknaden av ledarskapsutbildningar för unga som inte har en politisk koppling är oroande. Vår undersökning av ledarskapsutbildningar på marknaden visar att det är tydligt att ledarskapsutbildningarna är reserverade för de som redan innehar en chefsposition, säger Sebastian Wettemark, VD Lifeleader Academy.

Information om Lifeleader Academy Talent Year:

Utbildningens mål är att ge dig en rivstart i karriären genom att utveckla förmågan att:

 • Identifiera och hantera konflikter
 • Uppnå större självinsikt
 • Öka effektiviteten vid möten och sammanträden
 • Utöva ledarskap
 • kunna urskilja olika faser i en grupps utveckling samt se individernas roll i denna
 • Hantera stress
 • Kommunicera tydligt

Kursen är upplagd som en veckas intensivutbildning samt fyra separata heldagar fördelat under året. 
Datum: 2-8/8-2010 | 2/10-2010 | 20/11-2010 | 5/3-2011 | 7/5-2011
Kriterier: öppet för ansökan från 20 år som studerar, eller har studerat, på högskola eller motsvarande.
Anmälan sker via: www.lifeleader.se
Pris: 14.900 kr (inklusive en veckas kost och logi på kursgård) inklusive moms. Om platsen betalas av arbetsgivaren är kostnaden 14.900 kr exklusive moms.

För mer information kontakta:

- Sebastian Wettemark, VD, Lifeleader Academy, 0703-93 70 70, sebastian.wettemark@lifeleader.se
- Suzanne Hugoson, PR- och marknadsansvarig, Lifeleader Academy, 0731-50 44 50, suzanne.hugoson@lifeleader.se

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • lifeleader academy
 • ledarskap
 • sebastian wettemark
 • suzanne hugoson
 • karriär
 • karriärutveckling
 • jämställdhet
 • arbetsmarknaden
 • arbetsmarknadspolitik
 • utbildning

Om Lifeleader Academy

Lifeleader Academy är ett privatägt bolag och grundades 2007 av Sebastian Wettemark, VD, Suzanne Hugoson, PR- och marknadsansvarig, Fredric Bohm, Utbildningsansvarig och Stefan Laurell. Lifeleader Academys kurser är uppbyggda kring fem kunskapsmoduler som delvis grundar sig på den klassiska UGL-utbildningen men som är anpassade för målgruppen: Sälj- och förhandlingsteknik, Kommunikations- och presentationsteknik, ledarskaps- och gruppdynamik, motivation och självutveckling. Lifeleader Academys mål är att ge möjligheter att påverka sin egen framtid samt ett jämställt näringsliv.

Kontakter

Suzanne Hugoson

Presskontakt VD och Marknadsansvarig 08-54544300

Relaterat innehåll