Pressmeddelande -

Stor efterfrågan på talare trots vikande konjunktur

Utbildningsbranschen brukar tidigt märka av konjunkturnedgång, men Talarforum fortsätter att öka. Under oktober månad har antalet förmedlade talare ökat och omsättningen stigit med 13% i jämförelse med föregående år, vilket var Talarforums bästa år någonsin. Bokningsläget ser bra ut och Talarforum har föreläsare bokade långt in i 2010.

- Behovet av inspirerande föreläsare som motiverar medarbetare att nå sina mål är ännu större i tuffa tider, säger Peter Storckenfeldt, VD på Talarforum. Personalen är företagens viktigaste resurs och det är inget man kompromissar med. Många av våra kunder ser dessutom möjlighet att växa i lågkonjunktur och ta marknadsandelar. Det är ett tillfälle att vässa sin säljorganisation, jobba smartare och vi märker av en stor efterfrågan på talare inom försäljning, kommunikation och affärsmannaskap,

Föreläsningar speglar vad som händer i samhället. Den vikande konjunkturen resulterar i att en del företag avvecklar verksamheter och friställer personal. För Talarforums del märks det på en ökad efterfrågan på föreläsare med ämnen som Det svåra samtalet, förändringsprocesser och karriärcoachning.

Topplista ämnen

1. Motivation - Konsten att orka
2. Försäljning - Att växa i lågkonjunktur
3. Human relations- Det svåra samtalet, Karriräcoaching
4. Ekonomi - Konjunkturläget
5. Framtid & trender - Vad händer i världen och hur påverkar det oss?

För mer information:
Jenny Lexhed, kommunikationschef Talarforum
08-546 535 32, 0707-42 09 83, jenny.lexhed@talarforum.se

Talarforum har Europas största kompetensnätverk med över 7 000 talare, utbildare, experter, underhållare och inspiratörer. Vi matchar extern kompetens till möten och utbildningar som bidrar till att stärka våra kunders attraktions- och konkurrenskraft.

Talarforum grundades 1995 och ingår tillsammans med dotterbolagen Speakersforum Finland, Talerforum Norge och Competenceforum Estland i koncernen TF Group. I Sverige har Talarforum kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Koncernen omsätter 125 miljoner kronor och har drygt 60 anställda.

www.talarforum.se

Ämnen

  • Hel-, delårsrapporter