Gå direkt till innehåll
​Tallink Grupp genomför två specialturer mellan Riga och Stockholm

Pressmeddelande -

​Tallink Grupp genomför två specialturer mellan Riga och Stockholm

Tallink Grupp kommer att genomföra två returresor med fartyget Romantika på rutten Riga-Stockholm den 19-20 maj och 27-28 maj 2020 med särskilt tillstånd från de lettiska myndigheterna, som förra veckan förlängde Lettlands undantagstillstånd till följd av Coronakrisen till den 9 juni 2020.

Tidtabellen för de två tur- och returresorna är följande:

19 maj Riga (16:00) - Stockholm (20 maj 11:00)

20 maj Stockholm (16:00) - Riga (21 maj 12:00)

27 maj Riga (16:00) - Stockholm (28 maj 11:00)

28 maj Stockholm (16:00) - Riga (29 maj 12:00)

Pendlare vars arbetsgivare har fyllt i nödvändiga formulär och begärt tillstånd att resa till Sverige för arbete från lettiska myndigheter kommer att prioriteras som passagerare på dessa avgångar. Andra passagerare med nödvändiga skäl får också resa. EU-medborgare som har rätt att resa till Lettland eller genom Lettland under det nuvarande undantagstillståndet kommer också att kunna resa med avgångarna från Stockholm, och dessa behöver inte fylla i formuläret från de lettiska myndigheterna.

Passagerare som går ombord i Stockholm behöver antingen resa med bil eller ordna privat transport från Rigas hamn vid ankomst, eftersom de inte tillåts lämna hamnen till fots eller med kollektivtrafik. Passagerare måste också kontrollera att de har rätt att komma in i landet innan de köper biljetter till dessa avgångar. Rena nöjesresor är inte tillåtna på dessa speciella avgångar.

Alla passagerare som återvänder till Riga måste självisolera sig under 14 dagar efter ankomst till Lettland enligt nuvarande regler från de lettiska myndigheterna. Denna begränsning gäller inte lasttransportörer.

Arbetsgivare vars anställda behöver resa med Romantika på dessa avgångar måste fylla i tillståndsformuläret på den lettiska myndighetens webbsida: http://www.liaa.gov.lv/en/questionnaire-enterprises-planning-business-trips-during-emergency-situation

Lettiska, svenska och andra frakttransportörer inom EU får transportera frakt på dessa avgångar. Den enda begränsningen som gäller är att de måste vara friska och inte uppvisa några förkylningssymtom. Frakttransportörer är inte skyldiga att fylla i formuläret från den lettiska myndigheten eller inneha tillstånd för transport på dessa avgångar.

För fraktbokningar kontakta vår cargo kundtjänst:

E-post: cargo@tallink.lv

Telefon: +371 670 997 07

Vad gäller passagerarbiljetter för affärsresenärer kan passagerare boka biljetter via Tallinks kundtjänst i Lettland efter att nödvändigt formulär har fyllts i på den lettiska myndighetens webbsida. Det är också möjligt att boka här eller boka resan via e-post på booking@tallink.lv eller per telefon på +371 67099700.

Alla passagerare måste vara friska och får inte uppvisa några förkylningssymptom före avgång. Passagerare som är sjuka eller som visar symptom kommer att nekas ombordstigning. Strikta regler för att förhindra spridning av viruset gäller ombord.

För närvarande finns ingen information om en återgång till normal passagerartrafik på rutten Riga-Stockholm, men så snart beslut fattas om att återgå till regelbunden trafik kommer detta att meddelas.

Ämnen

Kategorier


Tallink Grupp

AS Tallink Grupp är en av de ledande leverantörerna av persontransporter och godstransporttjänster i norra Östersjöregionen. Företaget äger 15 fartyg och driver ett antal färjerutter på Östersjön under varumärkena Tallink och Silja Line. AS Tallink Grupp har cirka 4000 anställda i Estland, Finland, Sverige, Lettland, Ryssland och Tyskland. År 2020, året för den globala covid-19-pandemin, tillhandahöll Tallink Grupp tjänster till 3,7 miljoner resenärer och transporterade nästan 360 000 enheter. Aktierna i Tallink Grupp är noterade på Tallinnbörsen och Nasdaq Helsingfors.

Kontakter

Erika Janson

Erika Janson

Presskontakt Kommunikationschef Tallink Silja Extern kommunikation, press och samhällskontakter. 0709901999

Välkommen till Tallink Silja, Östersjöns ledande leverantör av passagerar- och frakttransporter!

AS Tallink Grupp är en av de ledande leverantörerna av persontransporter och godstransporttjänster i norra Östersjöregionen. Företaget äger 15 fartyg och driver ett antal färjerutter på Östersjön under varumärkena Tallink och Silja Line. AS Tallink Grupp har cirka 4000 anställda i Estland, Finland, Sverige, Lettland, Ryssland och Tyskland. År 2020, året för den globala covid-19-pandemin, tillhandahöll Tallink Grupp tjänster till 3,7 miljoner resenärer och transporterade nästan 360 000 enheter. Aktierna i Tallink Grupp är noterade på Tallinnbörsen och Nasdaq Helsingfors.