Gå direkt till innehåll
​Tallink Grupp presenterar försämrade finansiella resultat till följd av COVID-19

Pressmeddelande -

​Tallink Grupp presenterar försämrade finansiella resultat till följd av COVID-19

Tallink Grupp har idag publicerat sina finansiella resultat för Q1 2020. Siffrorna visar ett försämrat totalresultat för årets tre första månader jämfört med samma period 2019. Koncernens icke reviderade konsoliderade intäkter under första kvartalet var 154,9 miljoner euro, en minskning med 13,4% jämfört med Q1 2019 (totala intäkter under Q1 2019 var 178,9 miljoner euro) och nettoförlusten ökade med 19,6% till totalt 30,2 miljoner euro (nettoförlust Q1 2019 uppgick till 25,3 miljoner euro). Gruppens oreviderade EBITDA under första kvartalet 2020 var -1,3 miljoner euro (3,8 miljoner euro under första kvartalet 2019).

Årets två första månader (januari och februari) inleddes positivt med ökade passagerarsiffror i såväl januari som februari med 12,4 % respektive 8%. Som ett resultat av det undantagstillstånd som förklarades i Estland, Lettland och Finland på grund av den globala Coronaviruspandemin i mitten av mars och det faktum att företagets hemmamarknader då stängde sina gränser, sjönk passagerarantalet kraftigt med 59,3% i mars och nästan 96 % i slutet av april.

Trots att passagerarantalet minskade under första kvartalet lyckades Tallink Grupp öka antalet lastenheter som transporterades med fartygen i flottan med 7% under månaderna januari - mars 2020. Stödet från både de estniska och finska myndigheterna har varit avgörande för att säkerställa det fortsatta flödet av varor mellan de nordiska och baltiska länderna under denna utmanande tid. Ökningen av godstransporter under kvartalet är positiv men dock inte tillräcklig för att motverka den nästan fullständiga frånvaron av alla andra intäkter för företaget.

Förutom drastiskt minskade passagerarantal har företagets intäkter också sjunkit sedan mitten av mars då endast 5 av företagets 14 fartyg för närvarande är i trafik på Östersjön och endast 1 av de 4 hotellen håller öppet med en beläggningsnivå på nära noll.

Huvudfokus för Tallink Grupp förblir för närvarande strikt kostnadskontroll och kassaflödeshantering samt likviditetsstödförhandlingar för att säkerställa företagets bärkraftighet.

”Innan mars var vi på väg mot ett starkare Q1 än vi hade 2019, men nu bara veckor senare står vi inför utmaningar vi aldrig tidigare upplevt. Eftersom det för närvarande fortfarande inte finns någon klarhet i när denna globala kris kommer att få ett slut och hur kommer vi ut ur den, är det också svårt att förutsäga hur de kommande månaderna kommer att se ut. Verksamheten hos företag inom turistsektorn och våra framtida resultat beror direkt på de beslut som fattas av regeringarna i våra länder om att öppna upp samhällena igen”, säger Paavo Nõgene, vd för Tallink Grupp.

”När vi nu börjar se försiktiga tecken på att gränserna börjar öppnas upp igen så arbetar vi självklar för fullt med att planera och förbereda för en återgång till normal trafik och med förstärkta säkerhetsåtgärder ombord på våra fartyg, i våra hotell, restauranger, butiker och kontor. Allt för att garantera en trygg miljö för såväl våra kunder som våra anställda. Det är uppenbart att återgången till full kapacitet kommer att bli en gradvis process och att det kommer att krävas nära samarbete mellan branschen och myndigheterna för att återupprätta människors tillit till resande. Men det är också tydligt att våra kunder är vill och är redo att återvända till havet och sina grannländer förutsatt att vi gör allt vi kan för att erbjuda våra tjänster med människors hälsa och säkerhet i fokus”, säger Paavo Nõgene.

Ämnen

Kategorier


Tallink Grupp

AS Tallink Grupp är en av de ledande leverantörerna av persontransporter och godstransporttjänster i norra Östersjöregionen. Företaget äger 15 fartyg och driver ett antal färjerutter på Östersjön under varumärkena Tallink och Silja Line. AS Tallink Grupp har cirka 4000 anställda i Estland, Finland, Sverige, Lettland, Ryssland och Tyskland. År 2020, året för den globala covid-19-pandemin, tillhandahöll Tallink Grupp tjänster till 3,7 miljoner resenärer och transporterade nästan 360 000 enheter. Aktierna i Tallink Grupp är noterade på Tallinnbörsen och Nasdaq Helsingfors.

Presskontakt

Erika Janson

Erika Janson

Presskontakt Kommunikationschef Tallink Silja Extern kommunikation, press och samhällskontakter. 0709901999

Välkommen till Tallink Silja, Östersjöns ledande leverantör av passagerar- och frakttransporter!

AS Tallink Grupp är en av de ledande leverantörerna av persontransporter och godstransporttjänster i norra Östersjöregionen. Företaget äger 15 fartyg och driver ett antal färjerutter på Östersjön under varumärkena Tallink och Silja Line. AS Tallink Grupp har cirka 4000 anställda i Estland, Finland, Sverige, Lettland, Ryssland och Tyskland. År 2020, året för den globala covid-19-pandemin, tillhandahöll Tallink Grupp tjänster till 3,7 miljoner resenärer och transporterade nästan 360 000 enheter. Aktierna i Tallink Grupp är noterade på Tallinnbörsen och Nasdaq Helsingfors.