Gå direkt till innehåll
Tallink Grupp rapporterar en nettoförlust på 108,3 miljoner euro för pandemiåret 2020

Pressmeddelande -

Tallink Grupp rapporterar en nettoförlust på 108,3 miljoner euro för pandemiåret 2020

Tallink Grupp har idag publicerat sitt finansiella resultat för 2020 och rapporterade en oreviderad nettoförlust på 108,3 miljoner euro för räkenskapsåret 2020 (nettovinst på 49,7 miljoner euro 2019) till följd av reserestriktioner, stängda gränser och undantagstillstånd på grund av den globala covid-19-pandemin.

Koncernens oreviderade koncernintäkter uppgick till 442,9 miljoner euro 2020, vilket är en nedgång med 53% jämfört med föregående år (949,1 miljoner euro 2019) och koncernens oreviderade EBITDA för räkenskapsåret minskade också 2020 och uppgick till 8,0 miljoner euro (171,1 miljoner år 2019). Med tanke på att passagerarantalet minskat med 62% för året, antalet transporterade lastenheter minskat med 5,2% och antalet resor som genomförts minskat med 20% under 2020 jämfört med 2019, så är resultatet för året då världen härjades av en global kris inte förvånande.

Som ett resultat av de reserestriktioner som varit i kraft i varierande grad under året har flera av bolagets normala rutter med dagliga avgångar stängts av sedan mars 2020 (Tallinn-Stockholm, Helsingfors-Stockholm och Riga-Stockholm) och bolagets hotell och restauranger stängdes under kortare eller längre perioder under 2020. För att öka verksamheten öppnades olika tillfälliga rutter under sommaren 2020 och ett antal specialkryssningar genomfördes i områden där reserestriktioner så tillät, men denna typ av verksamhet begränsades hösten 2020 när reserestriktionerna gradvis skärptes igen i hela regionen.

Trots de extremt utmanande driftsförhållandena fortsatte bolaget att se framåt och gjorde under året investeringar till ett totalt belopp av 100,1 miljoner euro. Huvuddelen av investeringarna gjordes i företagets flotta med slutbetalning av förskottet för det nya LNG-drivna fartyget MyStar, som utgör den största delen av investeringarna. När MyStar börjar trafikera linjen Tallinn-Helsingfors i början av 2022 kommer en ”grön bro” mellan Estland och Finland att upprättas. En mindre del av investeringarna gjordes för att förbättra den befintliga flottans energieffektivitet- och utsläppsminskning, vilket var viktigt för att uppfylla företagets hållbarhetsmål. Företagets lastkapacitet ökades genom att förvärva ytterligare ett lastfartyg, Sailor.

För att genomföra investeringsåtagandena och för att säkerställa en hållbar verksamhet var en prioriterad del av företagets verksamhet att säkra lån hos olika finansinstitut. Som ett resultat av detta avslutade koncernen året med en total likviditetsbuffert på 147,1 miljoner euro (128,9 miljoner euro 2019). För att säkerställa likviditet under 2020 beslutades också att inga utdelningar skulle göras, och styrelsen kommer att föreslå att ingen utdelning sker under 2021 heller.

Den största effekten av krisen har varit på företagets anställda. På grund av minskad verksamhet och behovet av att anpassa företagets intäkter och kostnader tvingades bolaget att genomföra ett antal processer kopplade till personalen under hela året, inklusive uppsägningar, tillfälliga förkortade arbetstider och lönejusteringar. Som ett resultat av de olika processerna på alla företagets hemmamarknader minskade antalet anställda i koncernen under året från 7240 i slutet av 2019 till 4237 i slutet av 2020 (varav cirka 400 för närvarande är föräldralediga).

I en kommentar till resultaten för 2020 sade Tallink Grupps VD Paavo Nõgene:

”En betydande insats har gjorts av varje enskild anställd i Tallink Grupp under de senaste 12 månaderna för att sänka kostnader, hitta alternativa intäktsströmmar och säkra likviditet för att säkerställa att vi förblir starka nog att starta om våra kärnaktiviteter så snart coronapandemin förbättras. Vi har betalat ett högt pris under det här året och förlorat mer än en tredjedel av vår dedikerade och lojala arbetskraft. Vi fortsätter att hoppas på att vi någon dag kan välkomna åtminstone några av dem tillbaka till verksamheten.

”Vi är tacksamma gentemot alla passagerare som reste med oss 2020, alla våra 4050 leverantörer och partners som har samarbetat med oss för att hitta lösningar under denna svåra tid, regeringarna på våra hemmamarknader och våra goda partners i finanssektorn för deras stöd, och våra investerare, kunder och anställda för deras fortsatta tro på oss och vår framtid.

”Med det stöd vi fått, den enorma ansträngning vårt team har gjort för att utveckla och skala upp de affärsområden som vi har kunnat ta fram det senaste året, såsom vår e-handel, och genom att snabbt tänka nytt och lansera tillfälliga rutter och specialkryssningar, har vi åtminstone lyckats upprätthålla ett företag som går att återstarta. Krisen har gjort det möjligt för Tallink Silja att bli ett mer kostnadseffektivt bolag, vilket förhoppningsvis hjälper oss att återhämta oss snabbare.

”Medan vi väntar på att corona-stormen ska passera och gränserna öppnas igen för resor fortsätter vi att utveckla affärsområden som vi anser kommer att ge oss en strategisk fördel framöver och göra det möjligt för oss att sprida riskerna, göra förberedelser för att erbjuda våra tjänster igen med fokus på säkerhet och hållbarhet och att få återförena människor runt Östersjön efter ett års separation. ”

Ämnen

Kategorier


Tallink Grupp

AS Tallink Grupp är en av de ledande leverantörerna av persontransporter och godstransporttjänster i norra Östersjöregionen. Företaget äger 15 fartyg och driver ett antal färjerutter på Östersjön under varumärkena Tallink och Silja Line. AS Tallink Grupp har cirka 4000 anställda i Estland, Finland, Sverige, Lettland, Ryssland och Tyskland. År 2020, året för den globala covid-19-pandemin, tillhandahöll Tallink Grupp tjänster till 3,7 miljoner resenärer och transporterade nästan 360 000 enheter. Aktierna i Tallink Grupp är noterade på Tallinnbörsen och Nasdaq Helsingfors.

Kontakter

Erika Janson

Erika Janson

Presskontakt Kommunikationschef Tallink Silja Extern kommunikation, press och samhällskontakter. 0709901999

Relaterat innehåll

Välkommen till Tallink Silja!

Tallink Grupp

Tallink Grupp är en av de ledande leverantörerna av passagerar- och frakttransporttjänster i den norra Östersjöregionen. Bolagets flotta består av 15 fartyg och företaget trafikerar olika rutter under varumärkena Tallink och Silja Line. Tallink Grupps aktier är noterade på Nasdaq Tallinn och Nasdaq Helsinfors.