Gå direkt till innehåll
​Tallink Grupps fartyg Baltic Princess och Galaxy börjar anlöpa Marieham igen från torsdag 28 maj 2020

Pressmeddelande -

​Tallink Grupps fartyg Baltic Princess och Galaxy börjar anlöpa Marieham igen från torsdag 28 maj 2020

Tallink Grupp kommer att omdirigera fartygen Baltic Princess och Galaxy som trafikerar rutten Åbo-Stockholm till att åter gå via Mariehamns hamn i stället för Långnäs på Åland från och med torsdag 28 maj 2020.

Fartygen omdirigerades till Långnäs i stället för Mariehamn den 23 mars 2020 till följd av rese- och hamnrestriktioner under Coronakrisen. Fartygen har fortsatt att gå via Långnäs för att förse Åland med viktiga förnödenheter under de senaste två månaderna.

Allteftersom virussituationen förbättras i regionen och vissa av de begränsningar som gällt under de senaste månaderna nu gradvis upphävs, har myndigheterna beslutat att tillåta att färjetrafik till Åland åter anlöper huvudhamnen i Mariehamn från denna vecka.

För närvarande trafikerar endast två av Tallink Grupps fartyg mellan Finland och Sverige, denna trafik har upprätthållits under hela krisen för att säkerställa den viktiga frakten av varor mellan de två länderna. Baltic Princess och Galaxy kommer att fortsätta trafikera rutten Åbo-Stockholm via Mariehamn enligt normalt schema.

Fartygen tillhandahåller fortfarande främst frakttransporter, men transporterar även passagerare som har rätt att komma in i destinationslandet. Passagerarantalet är begränsat, precis som på som alla andra fartyg inom Tallink Grupp som för närvarande verkar på Östersjön. Turism och nöjesresor mellan de nordiska länderna samt mellan Norden och Baltikum är fortfarande förbjudet.

Ämnen

Kategorier


Tallink Silja AB är den ledande leverantören av passagerar- och frakttransporter i Östersjöns norra del och ingår i Tallink Grupp-koncernen. Tallink Grupp äger 14 fartyg och är verksamt under varumärkena Tallink och Silja Line på sju olika rutter och driver även fyra hotell - 3 i Tallinn och 1 i Riga. Tallink Grupp sysselsätter över 7 400 personer i sex länder. Under 2018 reste 9.8 miljoner passagerare med fartygen och rederiet transporterade närmare 385 000 fraktenheter. AS Tallink Grupp är noterat på Tallinnbörsen sedan 2005 och på Nasdaq Helsingfors sedan 2018.

Presskontakt

Erika Janson

Erika Janson

Presskontakt Kommunikationschef Tallink Silja Extern kommunikation, press och samhällskontakter. 0709901999

Välkommen till Tallink Silja, Östersjöns ledande leverantör av passagerar- och frakttransporter!

AS Tallink Grupp är en av de ledande leverantörerna av persontransporter och godstransporttjänster i norra Östersjöregionen. Företaget äger 15 fartyg och driver ett antal färjerutter på Östersjön under varumärkena Tallink och Silja Line. AS Tallink Grupp har cirka 4000 anställda i Estland, Finland, Sverige, Lettland, Ryssland och Tyskland. År 2020, året för den globala covid-19-pandemin, tillhandahöll Tallink Grupp tjänster till 3,7 miljoner resenärer och transporterade nästan 360 000 enheter. Aktierna i Tallink Grupp är noterade på Tallinnbörsen och Nasdaq Helsingfors.