Pressmeddelande -

Om kyssande i tider av influensa

PRESSMEDDELANDE: 2012-10-25: "Om kyssande i tider av influensa"

Att kyssas är ljuvt. Amerikanska tandläkare talar om att ett friskt och vinnande leende gör patienten ”kissable”.Men kyssandet är också ett litet hot mot din munhygien. I influensatider kan det vara klokt att hålla igen på ”mun-mot-mun-metoden”. Även kindpussandet kan behöva ransoneras av smittoskäl.

Britterna inte rädda för svininfluensa

Enligt BBC News den 4 oktober var britterna det folk som mest nonchalerade smittrisken under svininfluensa pandemin som rasade 2009. Påståendet grundar sig på en enkät som 5 000 människor i Storbritannien, Argentina, Japan, Mexico och USA har besvarat. Enkätsvaren har nu redovisats i den ansedda brittiska medicinska tidskriftenThe Lancet, temanummer Infectious Diseases. Bakom enkäten och analysen av svaren ligger Harvard School of Public Health i Boston.

Rubriken ”Britons ”kissed through swine flu” antyder att engelsmännen kom sämst ut i undersökningen.

Här är lite fakta om influensa och munhygien:

  • Endast 25 procent av britterna uppgav att de hostade eller nös oftare i armbågsvecket eller mot överarmen under svininfluensan. I Mexico var motsvarande siffror 82 procent och i Argentina  84 procent.
  • 53 procent av britterna handtvättade sig - eller använde handsprit - oftare under svininfluensan. Samma siffra för argentinarna var 89 procent, för japaner och amerikaner 72 procent.
  • Endast 2 procent av britterna uppgav att de undvek att pussas och kramas med vänner och bekanta eller kyssas inom familjen, medan i Mexico var siffran 46 procent och i USA 21 procent.

- Britterna har gett världen mycket, men något föredöme för munhygien eller tandhälsa är de sannerligen inte. De har ofta trasiga tänder, tandgluggar och snedställda tänder, betydligt oftare än vi svenskar, kommenterar Calle Hagman, tandläkare i Varberg och Åsa och aktiv på egna bloggen callehagman.se/calles-blogg

- Att en nation med munnar allt annat än ”kissable” fortsätter att kyssas i tider av svininfluensa bekräftar väl bara den bild man har av örikets invånare, den bild som symboliseras av den klassiska skylten utanför den sönderbombade tobaksaffären i London under Blitzen på 1940-talet: ”Business as usual”, som kanske borde ändras till "kissing as usual", avslutar Calle Hagman.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • calle hagman
  • tandvård
  • influensa

Regioner

  • Varberg

Calle Hagman är en tandläkare i Varberg med en passion för estetisk tandvård. Nätverkande och ständig kunskapsuppdatering är två kärnvärden för tandläkare Calle Hagman. Han är founding member, tidigare president och fortfarande aktiv medlem i SACD, Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, landets ledande nätverk för kvalitetsstyrd, kunskapsbaserad  estetisk och kosmetisk tandvård.

Följ oss på Facebook!

Kontakter

Calle Hagman

Presskontakt 0705 28 33 11