Pressmeddelande -

Halvering av tobaksbutikerna sedan 2 000

Butiker med tobak som viktigaste sortiment blir allt färre i Sverige. En undersökning som Statistiska Centralbyrån, SCB, genomfört på uppdrag av Tankesmedjan Tobaksfakta visar att antalet tobaksbutiker i hela landet minskat från 2 425 år 2 000 till 1 300 i år. En minskning med 1 125, motsvarande 46,4  procent.  2006 var antalet butiker 1 575.

Halveringen av antalet tobaksbutiker har skett trots att inga åtgärder som begränsar exponeringen av tobaksvarorna och reklam på säljställen har införts i Sverige. Ett av de vanligaste argumenten från tobaksbolagen och handeln mot ett eventuellt exponeringsförbud är att det skulle leda till butiksnedläggningar. Små butiker skulle drabbas särskilt hårt. Ett annat är att försäljningen av illegala cigaretter skulle öka drastiskt.

Generell minskning

Samma argument har flitigt förekommit i flera länder inför och efter det att exponeringsförbud införts. I t ex Kanada används de som förklaring till att säljställen för tobak lagts ner efter det att exponeringsförbud införts. SCBs undersökning visar att nedläggningarna i tobaksbranschen ökar generellt – oberoende av exponeringsförbud.

Samma typ av myter har spridits när lagar om rökfria restauranger föreslagits och gemomförts.  Norge införde fullständigt rökförbud på serveringarna 1 juni 2004. På hösten spreds uppgifter om att ett stort antal serveringar gått i konkurs på grund av förbudet.  

När Norges motsvarighet till SCB, Statistisk Sentralbyrå, redovisade den faktiska statistiken visade den att 110 serveringar gått i konkurs under tredje kvartalet 2004. Motsvarande siffror för samma period året innan var 105. Det var alltså fem fler konkurser kvartalet efter rökförbudet. Annan statistik från SSB visade att antalet anställda i restaurangbranschen ökade från andra till tredje kvartalet 2004.  I Sverige fick serveringarna fler och nöjdare gäster efter rökförbudet 2005. Ekonomin var oförändrad eller bättre.

Skrämseltaktik mot regleringar

 – Skrämseltaktiken att hota med jobbförluster och ökad smuggling använder tobaksindustrin för att stoppa alla typer av regleringar som kan minska tobakskonsumtionen, säger Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert i Tankesmedjan Tobaksfakta.

 – Numera är det inte särskilt gångbart att förneka de hälsoskador som tobaksbruket orsakar, så därför kommer man med den här skrämselpropagandan. Det är hög tid att beslutsfattarna lyssnar till faktabaserade argument som sätter barns och ungdomars hälsa före tobaksindustrins vinster och så fort som möjligt skärper tobakspolitiken med ett exponeringsförbud för tobak och stora varningsbilder på cigarettpaketen.

 Det finns flera orsaker till att tobaksbutikerna minskar i antal. Bengt Hedlund, vd i branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food, förklarar det med att utpräglade tobaksbutiker tjänar mindre och mindre. Vinstmarginalen för tobaksvaror är omkring åtta procent. Spel, tidningar och tidskrifter ger också låg marginal.  Dessutom kanske man inte har mer än ett hundratal olika varor i sortimentet, jämfört med 30 000 på Ica Maxi.

– Servicehandeln är tudelad, säger han. Godis och kaffeservering ger betydligt större marginaler. De är upp till 30 procent vid kaffeservering.

Gärna licensiering

Bengt Hedlund skulle gärna se att det infördes licensiering av tobakshandeln. Något som föreslagits i flera utredningar om tobakslagen, men inte fått gehör av regering och riksdag.

– Det skulle sätta en utvecklande press på butikerna, säger han.

Hans organisation, med 1 800 medlemmar av de 6 000 butiker som ingår i olika kedjor, har ett program för butikernas överlevnad. Dit hör att ha rätt sortiment, snygga butiker i bra lägen, att hålla uppe priserna och att ställa säljande frågor till kunderna. Även om butikerna blir mer långlivade efter sådana åtgärder har Bengt Hedlund i olika sammanhang tagit ställning mot exponeringsförbud. Han motiverar det så här: 

– Jag vill av princip inte sälja varor som inte får synas. Då är det bättre att förbjuda tobaken helt och hållet.

 Inbjudan till seminarier i Almedalen

Tankesmedjan Tobaksfakta inbjuder till två seminarier tisdagen den 5 juli. De äger rum på Strand Hotel, Strandgatan 34.

  1. Internationella konventioner – vem bryr sig i Sverige? Bakgrunden är det dåliga engagemanget från politiker och andra beslutsfattare för att omsätta WHOs tobakskonvention i praktisk handling, och en jämförelse med hur andra FN-konventioner genomförts i Sverige. Klockan 10.00 – 11.20.
  2. Exponeringsförbud för tobaksprodukter. Många länder, bland dem Norge och Finland, har i enlighet med tobakskonventionen genomfört eller beslutat genomföra exponeringsförbud för tobaksprodukter på säljställen. I programmet ingår en rapport om hur exponeringsförbudet utfallit i Norge. Klockan 13.00 – 14.30.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Tankesmedjan Tobaksfakta är en partipolitiskt och kommersiellt oberoende ideell förening för kunskapsförmedling, opinionsarbete och  informationsspridning på tobaksområdet. Vår framtidsversion är ett tobaksfritt samhälle.

Kontakter

Margaretha Haglund

Presskontakt Tobakspolitisk expert 0707426006