Inbjudan: Första draget i tobakens Endgame

Pressmeddelande -

Inbjudan: Första draget i tobakens Endgame

De resurser som samhället satsar på att förebygga den ohälsa och de 6 000 förtida dödsfall i tobaksrelaterade sjukdomar som rökningen årligen orsakar i Sverige är generande blygsamma i relation till lidandet och kostnaderna.

För att förstärka det tobaksförebyggande arbetet har Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – därför inlett ett samarbete med ett antal professionella organisationer under parollen Tobacco Endgame –  Rökfritt Sverige 2025. Flera länder har tagit liknande initiativ. Endgame är en schackterm som betyder slutspel.

Målet för vår satsning är att med förenade krafter i opinionsbildningen åstadkomma ett beslut om den tidpunkt då Sverige ska vara ett rökfritt land i den meningen att tobaken inte längre är det dominerande folkhälsoproblemet.

Ska det lyckas behövs en strategi för att kraftigt minska rökdebuterna hos barn och ungdomar samtidigt som satsningar på rökavvänjning minskar andelen vuxna rökare.

Utländska erfarenheter, samlade i WHOs ramkonvention om tobakskontroll, visar att åtgärder som gör tobaksprodukterna mer svårtillgängliga och mindre synliga är effektiva. Exempel är exponeringsförbud, licensiering av butiker och neutrala tobakspaket utan logotyper och annan reklam. Höjda skatter gör tobaken svåråtkomligare för barn och unga.

Välkommen till det första draget i slutspelet om tobak den 18 november, som också är Tobaksfria veckans första dag. Med start klockan 10 inleder vi vårt samarbete för ett rökfritt Sverige på Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm. Vi håller på till klockan 16:00.

Hela programmet hittar du på www.tobaksfakta.se

Svensk sjuksköterskeförening
Svenska Tandsköterskeförbundet
Svenska Läkaresällskapet
Sveriges Skolledarförbund
Sveriges Tandhygienistförening
Sveriges Tandläkarförbund
Sveriges läkarförbund
Läkare mot Tobak
Lärare mot Tobak
Psykologer mot Tobak
Sjuksköterskor mot Tobak
Tandvård mot Tobak
Tobaksfakta – oberoende tankesmedja

Kontaktpersoner:
Ewy Thörnqvist, generalsekreterare Tobaksfakta, ewy.thornqvist@tobaksfakta.se
Göran Boëthius, ordförande Tobaksfakta, boethius@tobaksfakta.seÄmnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Taggar

  • tobakskonventionen
  • tankesmedjan-tobaksfakta
  • tobacco endgame
  • rökfritt sverige 2025

Tobaksfakta är en partipolitiskt och kommersiellt oberoende ideell förening för kunskapsförmedling, opinionsarbete och informationsspridning på tobaksområdet. Vår framtidsvision är ett tobaksfritt samhälle.

Presskontakt

Margaretha Haglund

Margaretha Haglund

Presskontakt Tobakspolitisk expert 0707426006
Göran Boëthius

Göran Boëthius

Presskontakt Styrelseledamot och opinionsbildare Tobakspolitik och hälsa 0706425117