Gå direkt till innehåll
Global undersökning om effekterna av Covid-19: majoritet behåller eller ökar sin budget för digital transformation trots minskade intäkter

Pressmeddelande -

Global undersökning om effekterna av Covid-19: majoritet behåller eller ökar sin budget för digital transformation trots minskade intäkter

Undersökningens resultat i korthet:

  • 66 procent av de tillfrågade företagen har bibehållit sin budget för digital transformation och 25 procent har ökat den
  • 40 procent av arbetskraften kommer att fortsätta distansarbeta till 2025
  • TCS presenterar resultaten av en global undersökning om effekterna av Covid-19 med 300 ledande företagsledare från Nordamerika, Europa och Asien som respondenter

Även om en majoritet av företagen har sett intäktsminskningar under Covid-19 så bibehåller eller ökar nästan alla sin budget för digital transformation. Intäkterna har under Covid-19 minskat för 68 procent av de tillfrågade företagen globalt, och minst två tredjedelar (67 procent) ser inte att de återgår till samma nivåer som innan pandemin det närmaste året.

Detta visar undersökningen ”Digital Readiness and COVID-19: Assessing the Impact” som utförts av IT-konsultföretaget Tata Consultancy Services (TCS). Den globala undersökningen omfattade nästan 300 ledande företagsledare i Nordamerika, Asien och Europa, inklusive Sverige, Danmark, Finland, Norge. Vidare var företag som rapporterade intäktsminskningar vanligare i Europa (70 procent) och Nordamerika (69 procent) än i Asien (64 procent). Samtidigt är europeiska företag betydligt mindre benägna att förvänta sig att intäkterna återhämtar sig inom ett år (10 procent) jämfört med asiatiska (22 procent) och nordamerikanska företag (28 procent). Nästan hälften av de europeiska företagen (48 procent) förutser att intäkterna återhämtar sig på ett till två års sikt.

Trots dessa dystra siffror uppger 90 procent av organisationerna att de antingen bibehåller eller ökar nivån på sin digitala transformationsbudget (DX). Medan två tredjedelar (66 procent) av respondenterna har bibehållit sin DX-budget, har en fjärdedel (25 procent) ökat den under pandemin. Bland de som har avsatt ytterligare medel för digital transformation är den genomsnittliga ökningen 33 procent.

Det var mest sannolikt att europeiska företag behöll sina budgetar (80 procent), följt av Nordamerika (68 procent). Däremot justerade fler än hälften av de asiatiska företagen sin DX-budget (38 procent ökade och 19 procent minskade den).

"Det är väldigt positivt att se hur en övervägande majoritet av företagen i vår undersökning behåller, eller till och med ökar investeringar i digital transformation trots det rådande läget", säger Avinash Limaye, landschef för TCS Sverige. "Vi ser också att många organisationer förändrat sina teknikinvesteringar på grund av pandemin för att upprätthålla produktivitet och säkerhet samt att fortsätta arbeta i agila team."

På frågan om att ranka de största utmaningarna på en skala från ett till fem svarade respondenterna "att hålla anställda fysiskt och emotionellt nöjda" (4,55) och "att gå över till distansarbete" (4,46) bland de tre viktigaste. Hela listan över utmaningar som cheferna står inför omfattade över tjugo punkter. Andra utmaningar som rankades högt var "fortsätta att betjäna våra kunder " (4.48), "hantera vårt kassaflöde och vår budget" (4.44) och "IT-säkerhet" (4.42)

Distansarbete har kommit för att stanna

För den genomsnittliga organisationen som ingår i undersökningen har 64 procent av de anställda främst arbetat på distans under pandemin. Det är en sjufaldig ökning från 9 procent jämfört med genomsnittet före Covid-19. I Europa arbetar sju av tio anställda för närvarande på distans (70 procent), följt av Asien (67 procent) och Nordamerika (60 procent). Respondenterna förutspår att 40 procent av arbetskraften kommer att fortsätta arbeta på distans efter pandemin och fram till 2025. Anställda i den asiatiska regionen kommer mer sannolikt att arbeta hemifrån (45 procent) än européer (41 procent) och nordamerikaner (37 procent).

De allra flesta av de tillfrågade cheferna svarade dessutom att deras företag ökar sina tekniska investeringar för att stödja distansarbete, särskilt med teknik för att kunna samarbete på distans (65 procent), cybersäkerhet (56 procent) och molnbaserad teknik (51 procent).

Metodik

I juli 2020 genomförde TCS undersökningen som omfattande nästan 300 ledare vid globala företag från elva branscher i Nordamerika, Europa och Asien. Syftet var att få insikter om hur de planerade och hanterade effekterna av Covid-19 på kort och lång sikt. Av de tillfrågade rapporterade 63 procent globala intäkter på över 5 miljarder dollar. De fullständiga undersökningsresultaten finns på www.tcs.com/business-impact-survey-2020.

Ämnen

Kategorier


Tata Consultancy Services Ltd. (TCS)

TCS är en del av Indiens största industrikonglomerat Tata Group och har över 450 000 av världens bäst utbildade konsulter i 46 länder. Bolaget omsatte 22 miljarder USD under räkenskapsperioden som avslutades 31 mars 2020 och är noterat på både BSE (tidigare Bombay Stock Exchange) och NSE (National Stock Exchange) i Indien. TCS aktiva arbete mot klimatförändringar och prisbelönta arbete i samhällen över hela världen har belönats med en plats i ledande hållbarhetsindex som Dow Jones Sustainability Index (DJSI), MSCI Global Sustainability Index och FTSE4Good Emerging Index.

Tata Consultancy Services (TCS) i Norden

TCS etablerades i Norden 1991 och har i dag 15 000 medarbetare som arbetar för kunder i Sverige, Finland, Norge och Danmark. De senaste 11 åren har TCS i Norden rankats som den bästa leverantören av IT-konsulttjänster av sina kunder och TCS har dessutom utsetts till nummer 1 i ”Top Employer Europe” de senaste två åren.

För mer information, se www.tcs.com

Presskontakt

Roland Bägén

Roland Bägén

Presskontakt Nordic Head of Marketing & Communication 0046703178024

Relaterat innehåll

Building on belief

Tata Consultancy Services (TCS)

TCS är ett globalt företag som erbjuder konsulttjänster och affärslösningar inom IT. I över 50 år har TCS samarbetat med flera av världens största företag under deras digitala transformationsresor. De tekniktjänster och -lösningar TCS erbjuder levereras via deras unika leveransmodell Location Independent Agile™. TCS är en del av Tata Group, Indiens största industrikonglomerat, och har över 615 000 högutbildade konsulter i 46 länder. Bolaget omsatte 25,7 miljarder USD under räkenskapsperioden som avslutades 31 mars 2022 och är noterat på BSE (tidigare Bombay Stock Exchange) samt NSE (National Stock Exchange) i Indien. TCS aktiva arbete mot klimatförändringar och prisbelönta arbete i samhällen över hela världen har belönats med en plats i ledande hållbarhetsindex MSCI Global Sustainability Index samt FTSE4Good Emerging Index.

Tata Consultancy Services (TCS) på den nordiska marknaden

TCS etablerades i Norden år 1991 och har i dag cirka 20 000 medarbetare som arbetar för kunder i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Under de senaste 13 åren har TCS i Norden rankats som den bästa leverantören av IT-konsulttjänster av sina kunder. TCS har dessutom utsetts till ”Top Employer” i Sverige nio år i rad av den oberoende organisationen Top Employers Institute.

Besök www.tcs.com för mer information och följ nyheter om TCS på @TCS

Tata Consultancy Services TCS
Mäster Samuelsgatan 42
SE 11157 Stockholm Stockholm
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum