Gå direkt till innehåll
Photo by Barrett Ward on Unsplash
Photo by Barrett Ward on Unsplash

Pressmeddelande -

Utblick: Digitalisering - Hur ny teknik banar väg för framtidens logistik

Att använda AI för att förbättra kundupplevelsen inom logistik och transport

Vad som inte för så länge sen var ren science fiction har idag blivit verklighet. Idéer såsom autonoma robotar som levererar varor direkt till dörren har blivit en nödvändighet på grund av Covid-19.

Pandemin har påverkat försörjningskedjorna, vilket orsakade förseningar och eftersläpningar av ordrar då efterfrågan på logistik för att leverera viktiga varor och e-handelsvaror ökade betydligt. Nedstängningar och internationella gränsstängningar innebar ytterligare komplikationer för försörjningskedjan. Mitt i allt detta har social distansering blivit det normala och distansarbete en nödvändighet, vilket skapat ett behov av digitala insatser. Samtidigt utvärderar företag också sina affärsmodeller för att anpassa sig till en mer syftesorienterad arbetsplatskultur.

Den globala logistikmarknaden förväntas växa med 6,5 procent CAGR under perioden 2020–2028 med hänsyn tagen till störningarna orsakade av COVID-19. Många aktörer inom logistiksektorn hade redan börjat investera i smarta tekniker som artificiell intelligens (AI) och robotik långt innan pandemin startade. Det för att hålla jämna steg med den ökande efterfrågan på snabba leveranser samt den snabba tillväxten av e-handel.

Efterfrågan på robotsystem som levererar varor (goods-to-person eller G2P) har accelererat avsevärt till följd av COVID-19. Den efterfrågan beräknas fyrdubblas under de närmaste två till tre åren för att hjälpa till med social distansering. I framtiden kommer de allra flesta aktörer i logistikbranschen att påbörja omvandlingsresan där processen för hela sträckan kommer att automatiseras med AI och robotik för en bättre kundupplevelse.

Läs mer på TCS blogg: https://www.tcs.com/blogs/logistics-technology-enhance-customer-experience

Molnet som grund för modern logistik och transport

Vad kommer du att tänka på när du tänker på logistikbranschens framtid? Hur kommer våra försörjningskedjor att se ut i framtiden? Har du någonsin undrat hur branschen gjorde för att transportera nödvändiga varor såsom mat och läkemedel under pandemin? Vilken påverkan hade pandemin på branschen?

Vi vet till exempel att efterfrågan på logistik ökade betydligt för läkemedel, viktiga råvaror, jordbruksprodukter och e-handel generellt under pandemin. Samtidigt orsakade störningar i försörjningskedjan förseningar och eftersläpningar i lagren eller under transport. Storleken på den globala logistikmarknaden för kalenderåret 2021 beräknas växa med mer än 17 procent jämfört med föregående år och fram till 2028 förutspås marknaden att växa med 6,5 procent per år i genomsnitt. Även om uppskattningarna är lägre jämfört med de som gjordes före pandemin, kräver det fortfarande att företagen förändrar sin verksamhet för att möta den höga efterfrågan och kundernas förväntningar.

En absolut nödvändighet, som har blivit fokus för logistikföretag, är synlighet in i försörjningskedjan och då även för gods "in-transit". Enbart användning av digital teknik hjälper dock inte till att skapa en digital och autonom försörjningskedja. Det måste finnas ett uppkopplat ekosystem som dirigerar data i realtid via molnet.

Många ledande aktörer inom transport och logistik hade redan före pandemin börjat investera i smart teknik för att hålla jämna steg med den ökande efterfrågan på snabba leveranser samt den snabba tillväxten för e-handelssektorn. Men när det gäller mikro-, små och medelstora företag (MSME) som har påverkats av pandemin och kanske inte är villiga att göra stora investeringar i digitaliseringsteknik, hur mildrar de utmaningarna? Det är här som logistikmjukvara-som-tjänst (SaaS) förväntas se ett ökat införande och MSME:er föredrar att köpa vid behov i en strävan att införa digital teknik för sömlösa leveranser.

Dessutom pratas det mycket om multimolnstrategier bland logistikföretagen. Vi förutspår också att molnbaserad logistik gradvis kan gå mot edge-hanterad logistik där databehandlingen kommer att ske på platsen snarare än i ett centraliserat system, vilket sparar både tid och bandbredd.

Det råder ingen tvekan om att pandemin har påskyndat användningen av ny teknik, från att vara ett alternativ att bli ett måste. I vilken utsträckning företagen kommer att införa ny teknik och vad resultatet blir återstår att se. Vinnarna kommer att vara de företag som använder sin fantasi och har förmågan att ta risker.

Läs mer på TCS blogg: https://www.tcs.com/blogs/future-logistics-digitization-supply-chain-visibilty

Ämnen

Kategorier


Tata Consultancy Services (TCS)

TCS är ett globalt företag som erbjuder konsulttjänster och affärslösningar inom IT. I över 50 år har TCS samarbetat med flera av världens största företag under deras digitala transformationsresor. De tekniktjänster- och lösningar TCS erbjuder levereras via deras unika leveransmodell Location Independent Agile™. TCS är en del av Tata Group, Indiens största industrikonglomerat, och har närmare 510 000 högutbildade konsulter i 46 länder. Bolaget omsatte 22,2 miljarder USD under räkenskapsperioden som avslutades 31 mars 2021 och är noterat på BSE (tidigare Bombay Stock Exchange) samt NSE (National Stock Exchange) i Indien. TCS aktiva arbete mot klimatförändringar och prisbelönta arbete i samhällen över hela världen har belönats med en plats i ledande hållbarhetsindex MSCI Global Sustainability Index samt FTSE4Good Emerging Index.

Tata Consultancy Services (TCS) på den nordiska marknaden

TCS etablerades i Norden år 1991 och har i dag 17 500 medarbetare som arbetar för kunder i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Under de senaste tolv åren har TCS i Norden rankats som den bästa leverantören av IT-konsulttjänster av sina kunder. TCS har dessutom utsetts till Europas ”Top Employer” två år i rad.

Besök www.tcs.com för mer information och följ nyheter om TCS på @TCS

Presskontakt

Roland Bägén

Roland Bägén

Presskontakt Nordic Head of Marketing & Communication 0046703178024

Building on belief

Tata Consultancy Services (TCS)

TCS är ett globalt företag som erbjuder konsulttjänster och affärslösningar inom IT. I över 50 år har TCS samarbetat med flera av världens största företag under deras digitala transformationsresor. De tekniktjänster och -lösningar TCS erbjuder levereras via deras unika leveransmodell Location Independent Agile™. TCS är en del av Tata Group, Indiens största industrikonglomerat, och har över 615 000 högutbildade konsulter i 46 länder. Bolaget omsatte 25,7 miljarder USD under räkenskapsperioden som avslutades 31 mars 2022 och är noterat på BSE (tidigare Bombay Stock Exchange) samt NSE (National Stock Exchange) i Indien. TCS aktiva arbete mot klimatförändringar och prisbelönta arbete i samhällen över hela världen har belönats med en plats i ledande hållbarhetsindex MSCI Global Sustainability Index samt FTSE4Good Emerging Index.

Tata Consultancy Services (TCS) på den nordiska marknaden

TCS etablerades i Norden år 1991 och har i dag cirka 20 000 medarbetare som arbetar för kunder i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Under de senaste 13 åren har TCS i Norden rankats som den bästa leverantören av IT-konsulttjänster av sina kunder. TCS har dessutom utsetts till ”Top Employer” i Sverige nio år i rad av den oberoende organisationen Top Employers Institute.

Besök www.tcs.com för mer information och följ nyheter om TCS på @TCS

Tata Consultancy Services TCS
Mäster Samuelsgatan 42
SE 11157 Stockholm Stockholm
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum