Pressmeddelande -

Protema lyftvagnar från TAWI ger ergonomi i lyftet

Under en normal arbetsdag kan upprepade smålyft leda till en påfrestning. Potentiellt skadlig hantering kan undvikas med ergonomiska lyfthjälpmedel såsom en elektrisk lyftvagn. Det går alltid att finna en mer ergonomisk lösning på materialhantering. Skolkök, storkök, apotek och bibliotek har egenanpassade lyftvagnar som underlättar vardagshanteringen. Protema lyftvagnar illustrerar TAWI´s intelligent design; med lyftkapacitet upp till 200 kg (90 kg med rullvändarverktyget i bild) anpassas de smidigt till olika applikationer. Ett standardsortiment av flak och tillbehör för rullhantering i rostfritt stål utgör basen. Flera användbara tillval som löstagbar handkontroll och stege för övervakning vid höga lyft finns. Protema finns i sju grundmodeller med ökande lyftkapaciet, samtliga med batteridrift, minimalt underhållsbehov och användarvänliga funktioner.

Kategorier

  • lyftvagn
  • rullhantering
  • batteridriven lyftvagn
  • lyft gods
  • rotera laster
  • grip och vänd gods
  • protema

TAWI är en svensk tillverkare av ergonomisk lyftutrustning. Verksamheten startade för over 80 år sedan med inriktning på materialhantering sedantidigt 80-tal. Tillverkning sker i Sverige och dotterbolag finns I Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och USA samt ett 40-tal distributörer i övriga världen. TAWI innehar flera kända varunamn inom lätta lyft, förutom Protema lyftvagnar också VacuMyggan vakuumlyft och Lyftman svängkranar.