Gå direkt till innehåll
Visionsbild: Inobi
Visionsbild: Inobi

Pressmeddelande -

Förvärv av ytterligare byggrätt i Långedrag

TB-Gruppen har förvärvat ytterligare en byggrätt för bostäder i Långedrag i sydvästra Göteborg. Byggrätten angränsar till TB-Gruppens pågående bostadsprojekt Kerlingeborg, säljare är Moderna Fastigheter AB och Västprojekt AB som även sålde grannfastigheten till TB-Gruppen 2018. 

Den nya byggrätten beräknas ge ca 2 000 kvm BTA fördelat på 18 lägenheter.
- De tidigare ägarna till fastigheten har gjort ett fint förberedande arbete tillsammans med kommunen och nu ser vi fram emot att ta över stafettpinnen, säger Marcus Lerander, vd på TB-Gruppen. Långedrag är ett attraktivt och etablerat bostadsområde med närhet till såväl hav och kust som city och service, som haft låg andel nyproduktion trots hög efterfrågan på nya bostäder. Förvärvet skapar möjlighet att fortsätta utveckla området runt Käringberget, fortsätter Marcus Lerander.

– Vi lämnar med varm hand över projektet till TB-Gruppen vars ambition med fastigheten motsvarar de intentioner vi hade med projektet. Vi ser fram emot att se detta förverkligas, säger Christof Molund, ägare till Moderna Fastigheter.

För mer information, kontakta:
Marcus Lerander, vd TB-Gruppen 070-604 40 03, marcus.lerander@tb.se
Christof Molund, Moderna Fastigheter 070-893 09 05, christof@modernafastigheter.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


TB-Gruppen är en privatägd fastighetskoncern som utvecklar, förädlar och bygger kommersiella fastigheter och bostäder i Göteborgsregionen och Stockholm/Uppsala, dels för försäljning, dels för långsiktigt ägande med egen förvaltning.
Vår vision är att vara en aktiv och långsiktig samhällsutvecklare. Vi vill skapa attraktiva och hållbara bostäder, lokaler och områden som får människor och företag att trivas och utvecklas.

www.tb.se

Presskontakt

Marcus Lerander

Marcus Lerander

Presskontakt Koncern VD TB-Gruppen 070-604 40 03

Om TB-Gruppen

TB-Gruppen är en privatägd fastighetskoncern som utvecklar, förädlar och bygger kommersiella fastigheter och bostäder i Göteborgsregionen och Stockholm/Mälardalen, dels för försäljning, dels för långsiktigt ägande med egen förvaltning. Vår vision är att vara en aktiv och långsiktig samhällsutvecklare. Vi vill skapa attraktiva och hållbara bostäder, lokaler och områden som får människor och företag att trivas och utvecklas.

www.tb.se

TB-Gruppen
Stationsgatan 30
441 29 Alingsås
Sverige