Gå direkt till innehåll
Visionsbild Skeppsbron, Göteborg. Foto: Kanozi Arkitekter
Visionsbild Skeppsbron, Göteborg. Foto: Kanozi Arkitekter

Pressmeddelande -

TB-Gruppen utvecklar Skeppsbron - ett av Göteborgs bästa city-lägen

Nu är det klart, TB-Gruppen är en av de byggherrar som tilldelats tomtmark på Skeppsbron i Göteborg av det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling.
- Vi är stolta över att i stor konkurrens vara en av få utvalda aktörer. Vår erfarenhet av stadsutveckling och cityplanering passar området väl, säger Marcus Lerander, koncern-vd på TB-Gruppen.

Skeppsbron i Göteborg ska bebyggas med bostäder, kommersiella lokaler och utomhusytor för samvaro. Målet är en levande mötesplats. TB-Gruppens tomt ligger på attraktivt läge precis intill älven och ska inrymma 400 kvadratmeter bostäder samt lokalytor i bottenplan, för exempelvis restauranger eller butiksverksamhet.
- För oss som samhällsbyggare är det viktigt med en blandad stad. Kvarteret ska vara välkomnande att både bo och vistas i. Det blir därför viktigt att arbeta med sammansättningen av fastigheternas verksamheter i bottenplan. Vi skapar också ett varierat utbud av bostäder för en socialt hållbar mix, med allt från små yteffektiva studiolägenheter till större bostäder för familjen.

Stora utvecklingsprojekt
TB-Gruppen, med huvudsäte i Alingsås, har stor erfarenhet av stadsutvecklingsprojekt. Företaget har exempelvis utsetts av Stockholms Stad att vara med och bygga Södra Värtan, huvudstadens nya miljöprofilområden. Ett kvarter som ska växa ner till vattnet och bli en ny entré till Stockholm. 
- I Södra Värtan skapar vi framtidens stad, för ett bra vardagsliv med gröna innovativa lösningar. Kunskaper och erfarenheter från det projektet stämmer väl med Älvstrandens vision och kan appliceras in i arbetet med Skeppsbron, säger Marcus Lerander.

Ingår i Älvstrandens konsortium
TB-Gruppens underlag till markanvisningen har tagits fram med arkitektkontoret Tengbom, Bohusgeo, Optima Engineering och innovations- och kommunikationsbyrån IMCG. Nu påbörjas arbetet med att ta fram den slutgiltiga utformningen med bland andra övriga markanvisade byggherrar i ett konsortium som leds av Älvstranden Utveckling.
- Det här ska bli en ny självklar mötesplats i Göteborg. Våra utvalda aktörer är alla införstådda med vad vi tillsammans ska skapa på Skeppsbron. Det känns mycket bra, säger Rune Arnesen, projektchef Skeppsbron, Älvstranden Utveckling.

För ytterligare information, kontakta:
Marcus Lerander, koncern-vd TB-Gruppen, 070-604 40 03, marcus.lerander@tb.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


TB-Gruppen är en privatägd bygg- och fastighetskoncern som utvecklar, förädlar och bygger kommersiella fastigheter och bostäder i Göteborgsregionen och Stockholm/Uppsala, dels för försäljning, dels för långsiktigt ägande med egen förvaltning. Bolagen inom gruppen omsätter 1,4 miljarder kronor och sysselsätter 300 personer.

Kontakter

Lars Kylin

Lars Kylin

Presskontakt vd TB-Gruppen Bostad AB 070-377 20 78
Marcus Lerander

Marcus Lerander

Presskontakt Koncern VD TB-Gruppen 070-604 40 03

Om TB-Gruppen

TB-Gruppen är en privatägd fastighetskoncern som utvecklar, förädlar och bygger kommersiella fastigheter och bostäder i Göteborgsregionen och Stockholm/Mälardalen, dels för försäljning, dels för långsiktigt ägande med egen förvaltning. Vår vision är att vara en aktiv och långsiktig samhällsutvecklare. Vi vill skapa attraktiva och hållbara bostäder, lokaler och områden som får människor och företag att trivas och utvecklas.

www.tb.se

TB-Gruppen

Stationsgatan 30
441 29 Alingsås
Sverige