Pressmeddelande -

Sluta krypa – stå upp för verkliga utsläppsminskningar!

Sluta krypa – stå upp för verkliga utsläppsminskningar!

Enligt Sveriges miljöminister Andreas Carlgren har EU världens mest ambitiösa klimatpolitik. Som ordförande för alla EU:s 27 miljöministrar under toppmötet i Köpenhamn borde han ju veta. Men hans påstående är helt enkelt inte sant.

EU har hittills lovat att minska utsläppen med 20 procent till år 2020. Om ”jämförbara åtaganden” görs av andra länder kan budet höjas till 30 procent, men ännu ligger EU kvar på 20-procentsmålet. Detta trots att många andra länder nu har lovat större utsläppsminskningar, och trots att ny forskning visar att industriländerna måste minska utsläppen med minst 40 procent till 2020 om världen ska kunna uppnå tvågradersmålet – vilket redan det är förenat med mycket stora risker.

Flera stora kryphål (se nedan) gröper ur EU:s svaga målsättningar ytterligare. Sammantaget innebär EU:s 20-procentsmål att i stort sett inga åtgärder alls behöver vidtas i EU. Och EU – med Sverige i spetsen – driver nu på för att göra ett av kryphålen som rör markanvändning ännu större. Sverige vill att utsläpp från skogsbruk ska jämföras mot ett framtidsscenario snarare än mot en historisk utgångspunkt.

- Sveriges förslag är som att hävda att ett nytt kolkraftverk per år inte bidrar till ökade utsläpp eftersom det ingår i en planerad utveckling! Eller som att hävda att utsläppen minskar om man i stället bara bygger ett nytt kolkraftverk vartannat år! Sverige borde i stället stödja det franska förslaget om att behålla en historisk utgångspunkt, säger Mathias Duwe, chef för Climate Action Network Europe.

Kanske lyckas EU lura offentligheten genom sina kryphål. Men de kommer inte att kunna lura atmosfären. När nu bara dagar återstår innan en överenskommelse ska undertecknas i Köpenhamn måste EU – och inte minst det svenska ordförandeskapet – bestämma sig: Vill de fortsätta huka och använda kryphålen, eller vill de rakryggat visa ledarskap i klimatkrisen? I så fall måste EU:s mål höjas till minst 40 procents verkliga utsläppsminskningar till 2020 och kryphålen täckas för.

 

EU:s kryphål

 

 • Hetluft! Främst som en följd av EU:s utvidgning till många länder i Östeuropa (vars utsläpp minskade kraftigt efter 1990) har EU:s utsläpp redan minskat, utan egentliga ansträngningar. År 2005 var EU:s utsläpp omkring 8 procent lägre än 1990. I jämförelse med 2005 är EU:s nuvarande minskningsmål inte 20 procent, utan bara 13 procent. Det senaste årets ekonomiska kris har också bidragit till att minska utsläppen utan omställningsåtgärder.
 •  

 • Åtgärder utomlands! EU har beslutat att en mycket stor del av utsläppsminskningen kan äga rum genom så kallade offsets i andra länder. Detta handlar inte om bistånd utan om att reducera egna utsläpp till så låg kostnad som möjligt. 20-procentsmålet innebär att EU:s utsläpp mellan 2013-2020 måste minska med 3,7 gigaton koldioxidekvivalenter jämfört med 2005 . 64 procent av den minskningen får ske genom så kallade offset-mekanismer, Joint Implementation (JI) och Clean Development Mechanism (CDM). I jämförelse med 1990 behöver bara 4 procent av minskningen ske genom åtgärder i EU.
 •  

 • Markanvändning! Genom nuvarande regler kring Lulucf – markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk – minskar EU:s utsläppsminskningskrav ytterligare med ca 3 procent. EU försöker dessutom i Köpenhamn göra Lulucf-reglerna ännu mer gynnsamma för länder som Sverige, Finland och Österrike genom att utsläppen från Lulucf ska vägas mot ett hypotetiskt framtidsscenario. Sverige borde i stället stödja det franska förslaget om att behålla en historisk jämförelse. Det är det som atmosfären bryr sig om.
 •  

 • Flyg- och sjöfart! Ännu är det oklart om utsläpp som orsakas av internationell flyg- och sjöfart ska inräknas i en framtida klimatöverenskommelse. Om dessa utsläpp inte regleras framöver kommer ca 6 procent ytterligare av EU:s verkliga utsläpp att maskeras.
 •  

   

  Kontaktpersoner:

  Mathias Duwe, Director Climate Action Europe: +32 494 525 762

  Göran Folin, Miljöförbundet Jordens vänner:  + 46 730 731 188

  Ämnen

  • Politik

  Kategorier

  • tcktcktck
  • klimatförändringar
  • klimattoppmötet
  • cop-15
  • cop15
  • andreas carlgren
  • eu
  • klimatpolitik
  • klimatutsläppen

  Tck tck tck… klimatförändringar håller på att försätta världen i en stor fara. Det finns fortfarande tid för att bygga en grönare och tryggare värld. Men klockan tickar. I december möts världens ledare i Köpenhamn för att avgöra vår framtid. Om tillräckligt många människor runt om i världen visar sitt stöd, kommer våra ledare få mod till att agera.

  Tck tkc tck är en global kampanj under nätverket Global Campaign for Climate Action (GCCA). Nätverket har bildats för att påverka Köpenhamnstoppmötet i riktning mot ett klimatsäkert och rättvist avtal.

  I Sverige är GCCA en informell mötesplats för svenska organisationer vars mål är att verka för informationsspridning och kunskapsutbyte inför Köpenhamnstoppmötet i december 2009. Vi kommer att mötas regelbundet under året och vissa organisationer kommer även att arbeta tillsammans runt vissa aktiviteter och internationella möten och tidpunkter.

  Vi vill se till att Köpenhamnsmötet producerar ett klimatsäkert och rättvist avtal för människor och natur, såväl i Sverige som i övriga världen.

  Relaterat innehåll