Pressmeddelande -

Arbetsgivare alltjämt negativa till att anställa sjukskrivna och ökade socialbidrag på grund av sjukförsäkringsreglerna

Arbetsgivare är alltjämt negativa till att anställa sjukskrivna från annat arbete. Samtidigt visar färska siffror från Socialstyrelsen att socialbidragen fortsätter öka på grund av sjukförsäkringsreglerna och den ekonomiska krisen. Första kvartalet i år ökade socialbidragen med 12 procent och andra kvartalet i år fortsatte ökningen med 8 procent (exklusive bistånd och introduktionsersättning till flyktingar), jämfört med samma period förra året. Det visar uppgifter ur kommande rapporter från TCO som presenteras vid ett TCO-seminarium idag.

- Människor i utanförskapet skickas nu runt mellan ersättningssystemen och många har fattiggjorts, säger TCO:s ordförande Sture Nordh. Samtidigt är många arbetsgivare negativa till att anställa de som varit sjukskrivna. Politikerna måste förstå att utanförskapet inte kan avskaffas genom hårdare press på den enskilde. Det måste till utbildning och rehabilitering. Det är dyrt, men vi har inte råd att avstå, alternativet är ännu mer kostsamt. Lågbudgetpolitik är inget recept mot utanförskapet.

TCO/SCB-sifffor visar att arbetsgivarnas attityder till människor som varit sjukskrivna från annat arbete är fortsatt negativ, t o m något mer negativ än vid tidigare motsvarande mätningar. 56 procent av de tillfrågade säger att de är negativa eller mycket negativa till att anställa någon som varit sjukskriven från sitt arbete. Samma siffra var åren 2007 och 2009 56 respektive 54 procent.

Ännu mer negativ är man om personen i fråga varit långvarit frånvarande från arbetsmarknaden på grund av sjukdom och mest negativ är arbetsgivare i privat sektor där 62 procent är negativa eller mycket negativa till att anställa en sådan person.

- Arbetsmarknaden ställer mycket hårda krav idag och det saknas en analys från politiskt håll hur alla skall kunna finna en plats på arbetsmarknaden, också den som inte presterar på topp, säger Sture Nordh.

I en enkät som TCO låtit göra med 30 kommuner visar det sig att nästan 70 procent anger att de skärpta reglerna i sjukförsäkringen är en viktig orsak till ökningen av socialbidragskostnaderna. Dessutom uppger 75 procent av kommunerna att de nya a-kassereglerna lett till ökade socialbidragskostnader. Även om siffrorna skall tolkas med viss försiktighet visar de på en oroande utveckling, som riskerar att leda till att allt fler permanent ställs utanför arbetsmarknaden.

- Det är stötande att sjuka människor inte tas på allvar och får en tryggad försörjning medan de försöker återfå hälsan, säger Sture Nordh.

Upplysningar

Sture Nordh, ordförande TCO 070 346 23 28

Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef 070 481 9117

Kjell Rautio, välfärdsutredare 070 223 3229

Kerstin Olsson

Presschef  TCO

Tel + 46 8 782 91 02

Mob + 46 70 978 33 83

Linnégatan 14

114 94  Stockholm

kerstin.olsson@tco.se

www.tco.se

http://www.facketforandras.nu

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • tco
  • sjukskrivna
  • socialstyrelsen
  • scb

TCO är en centralorganisation för 16 olika fackförbund och samlar omkring 1,2 miljoner människor. Organisationen är partipolitiskt obunden och ståndpunkterna bygger på grundläggande demokratiska värderingar.
TCOs uppgift är att med utgångspunkt i arbetslivet ge röst åt professionella och välutbildade människors krav på trygghet och välfärd. TCO arbetar för en bra arbetsmiljö och vill skapa ett mänskligt arbetsliv med tid, lust och utrymme över för familj, kultur och samhällsengagemang.