Pressmeddelande -

Ny övertidsökning trots lågkonjunkturen

Trots lågkonjunkturen ökar pressen och könsskillnaderna i arbetslivet. Övertidsarbetet, också det obetalda, ökar över hela arbetsmarknaden i Sverige. Med hjälp av Statistiska Centralbyrån, SCB kan TCO presentera siffror över hur övertidsarbetet utvecklats.

 

Tvärtemot ekonomisk teori var övertidsuttaget under lågkonjunkturåret 2009 högre än under högkonjunkturåret 2004. Övertidsarbetet är nu en integrerad del i arbetslivet. Andelen personer som arbetar övertid, både kvinnor och män, har på åtta år ökat från 8,8 procent till 16,7 procent. TCO-grupperna ligger ännu högre, på 18.8 procent.

23 procent av de manliga TCO:arna i privat sektor arbetar övertid mot 15,3 procent av kvinnor i offentlig sektor. Andelen kvinnor som arbetar övertid utan ersättning har fördubblats på fyra år.

- Arbetsgivarna borde ta chansen och anställa fler i stället för att slita hårt på den befintliga personalen, säger Sture Nordh, ordförande i TCO.


Män och anställda i privat sektor arbetar mest övertid

Antalet personer som arbetar övertid, både kvinnor och män, har på åtta år ökat från 8,8 procent till 16,7 procent.  Medlemmar i TCO-förbunden arbetar ännu mer övertid än genomsnittet, 18.8 procent. TCO-männen jobbar mer övertid, 21,0 procent, än TCO-kvinnorna där 16 procent arbetar övertid. 20,5 procent av TCO-medlemmarna i privat sektor arbetar övertid mot 15,4 procent av de i offentlig sektor.

I början av 2000-talet arbetade ca 13 procent av TCO-anslutna män övertid mot ca 8 procent av kvinnorna. 2009 var motsvarande siffror 21 procent för män och 16 procent för kvinnor. Skillnaden mellan mäns och kvinnors övertidsarbete kvarstår med andra ord.

Jämför man TCO-anslutna män som arbetar i privat sektor med TCO-anslutna kvinnor i offentlig verksamhet så är omfattningen och strukturen på övertidsuttaget betydande. Drygt 23 procent av männen arbetade övertid, 8,4 procent övertid utan ersättning. Motsvarande värden för kvinnorna var drygt 15 procent respektive 2,4 procent.

- Mäns och kvinnors olika övertidsarbete ökar de negativa skillnaderna vi redan ser mellan män och kvinnor i arbetslivet, säger Sture Nordh. Männen har sin huvuduppgift i arbetslivet och kvinnornas huvuduppgift är hem och barn. Mönstret i övertidsarbetet ökar skillnaden, tvärt emot strävanden att främja jämställdhet.


Andelen kvinnor som arbetar övertid utan ersättning har mer än fördubblats på fyra år

Utöver den betalda övertiden skall läggas ytterligare 1,2 miljoner arbetstimmar per vecka under 2009 i övertid som utfördes utan ersättning. Snabbast har andelen TCO-kvinnor som arbetat övertid utan ersättning vuxit. Idag arbetar 3,1 procent av dem övertid utan ersättning mot 1,2 procent för fyra år sedan.

Bland TCO-män ligger siffran på 6,9 procent som arbetar övertid utan ersättning. Idag arbetar en högre andel anställda övertid utan ersättning jämfört med tidigare. Detta fenomen gällde tidigare nästan bara Saco-anslutna. Detta gäller nu för TCO-anslutna såväl som för samtliga anställda.


Övertidsarbetet ökar trots lågkonjunkturen

Det betalda övertidsuttaget under 2009 uppgick till i genomsnitt tre miljoner arbetstimmar per vecka. Det motsvarar (fiktivt) drygt 74 000 heltidsjobb. Det är en kraftig ökning jämfört med början av 2000-talet, då motsvarande siffra uppgick till drygt 65 000. Under 2009, ett lågkonjunkturår, var övertidsuttaget högre än under högkonjunkturåret 2004. Det tyder på ett gradvis ökat behov av en flexibel arbetstidsanvändning i företagen, oavsett konjunkturläge. Det normala är annars att högt övertidsuttag så småningom ger nya jobb.

- Ökad efterfrågan ger inte lika enkelt nyanställning som man kanske trott tidigare, säger Sture Nordh, ordförande i TCO. Efter lågkonjunkturer verkar det ta allt längre tid för jobben att växa till. Vi kan hamna i läget att ekonomin går bra men att arbetslösheten förblir hög.

För fler kommentarer:
Sture Nordh, ordförande TCO, 070-346 23 28
Mats Essemyr, utredare, TCO. 070-582 92-26

Ämnen

  • Fackligt