Pressmeddelande -

Regeringen bör kalla parterna till samråd efter EU-kritiken mot visstidsanställningarna

Den 18 mars skickade EU-kommissionen en formell underrättelse till den svenska regeringen med beskedet att den anser att de svenska reglerna om tidsbegränsade anställningar inte lever upp till EU-rättens krav. Den svenska regeringen gavs, i enlighet med Fördragets regler, två månader på sig att svara Kommissionen.

 

Regeringens svar skulle, enligt tidigare uppgifter från Arbetsmarknadsministern, ha lämnats in senast idag, den 21 maj. Nu visar det sig att den svenska regeringen har begärt uppskov med sitt svar. Nytt svarsdatum är den 21 juni.

 

- Uppskovet visar att regeringen är pressad, säger TCOs ordförande Sture Nordh. Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin har ända sedan Kommissionens kritik blev känd försökt hävda att den inte är något problem, och att allt kommer att ordna sig bara regeringen får förklara hur det svenska systemet ser ut. Uppenbarligen var det inte så enkelt,

 

- Regeringen bör nu använda den extra tid den har skaffat sig till att kalla arbetsmarknadens parter till samråd och därefter tillsätta en utredning med uppdrag att se till så att de svenska reglerna lever upp till EU-rättens krav, säger Sture Nordh.

 

Bakgrunden till EU-kommissionen formella underrättelse är den anmälan som TCO lämnade till EU-kommissionen efter att de nya reglerna om tidsbegränsade anställningar i Las trätt i kraft den 1 juli 2007. I anmälan hävdade TCO de nya reglerna bryter mot EU:s Direktiv om visstidsarbete (1999/70/EG), vilket bland annat kräver ett effektivt skydd mot missbruk av upprepade tidsbegränsade anställningar.

TCO har även tidigare gjort EU-anmälningar mot svensk rätts bristande överensstämmelse med EU-rätten. 1999 anmälde TCO den dåvarande socialdemokratiska regeringen till EU-kommissionen med anledning av att förändringar i Arbetsskadeförsäkringen. Efter att regeringen på eget initiativ ändrat den svenska lagstiftningen återkallades den anmälan.

 

 

Ytterligare kommentarer:

Sture Nordh, ordförande i TCO 070-346 23 28

Samuel Engblom, jurist, TCO, 070-2503770

 

 

Kerstin Olsson

Presschef  TCO

Tel + 46 8 782 91 02

Mob + 46 70 978 33 83

Linnégatan 14

114 94  Stockholm

kerstin.olsson@tco.se

www.tco.se

http://www.facketforandras.nu

Ämnen

  • Fackligt