Pressmeddelande -

Roger Mörtvik, TCO, i en ny bok: Kunskap och välfärd nycklar i den nya turboekonomin

Allt oftare hävdas att den nya globala ekonomin gör den svenska modellen ohållbar; att välfärdsambitionerna måste sänkas, att arbetsrätten måste avregleras och att vi måste acceptera lägre löner och sämre villkor för att kunna konkurrera med kineserna. Att dessa domedagsprofetior bör tas med en stor nypa salt visar TCO:s samhällspolitisk chef, Roger Mörtvik, i en bok som presenteras idag. Boken; ”Turboekonomin – den globala kampen om jobb och välfärd” beskriver tre grundläggande krafter som ritar om den världsekonomiska kartan för fullt. Den nya geografin som innebär att Asien står för allt mer av världens produktion med resultatet att det globala priset på arbete sjunker och konkurrensen ökar avsevärt. Den nya ekonomin som drivs på av snabb teknikutveckling och som förkortar livslängden på produkter och jobb. Och den nya demografin som innebär att länder med svag befolkningsutveckling riskerar att drastiskt halka efter i ekonomisk utveckling. - Den nya turboekonomin ökar omställningstakten i ekonomin. Gamla jobb kommer att konkurreras ut i högre grad. De nya jobben kommer ofta att kräva högre produktivitet och utbildning. De länder som investerar mest i individernas utbildning och trygghet i omställningen kommer att klara sig bäst, säger Roger Mörtvik. - I turboekonomin kommer bara de länder som förmår producera bättre produkter effektivare än andra att kunna ta ut högre löner än omvärlden. Det är möjligt i Sverige. Men om den positiva utvecklingen ska hålla i sig krävs omfattande framtida investeringar i smarta produktionssystem, forskning, utveckling och nya innovationer. Sverige kan mycket väl fortsätta ha högre löner, bättre utbyggd välfärd och starkare arbetsrätt än omvärlden. Social trygghet i turboekonomin skapar förutsättningarna för god kapitalism och konkurrenskraft. Den globala ekonomin kommer alltså inte att leda till en tävlan i att investera allt mindre i välfärd, snarare tvärtom, säger Roger Mörtvik. Roger Mörtvik är samhällspolitisk chef på TCO. Boken är utgiven av Premiss Förlag och kan beställas via www.arenagruppen.se. För mer information, kontakta Mörtvik på tel 070- 481 91 17 Peter Bloch Presschef TCO mobil 070-255 13 37 08-782 9102

Ämnen

  • Politik