Pressmeddelande -

TCO om gårdagens överenskommelse i EU:s ministerråd: Bra för tjänstehandeln – och arbetsrätten

Processen för ett direktiv för tjänstehandeln inom Europa tog ett viktigt steg framåt igår när EUs näringsministrar träffades. Den politiska överenskommelsen i Rådet ligger relativt nära den linje som EU-parlamentet intog vid sitt första beslut i frågan. Nu går förslaget vidare till en andra läsning och förnyat beslut i EU-parlamentet, troligen sent i höst. - Uppgörelsen som togs igår i Rådet ligger långt ifrån det ursprungliga förslaget från EU-kommissionen som innebar stor risk för lön- och villkorsdumpning. Den nu träffade överenskommelsen innebär av allt att döma att nationella kollektivavtal av svensk-nordisk modell även fortsättningsvis kommer att respekteras: Den så kallade ursprungslandsprincipen har stoppats och ersatts med en frihet att tillhandahålla tjänster. Nu fortsätter arbetet med att analysera överenskommelsen i varje detalj och arbetet med att rätta ut de oklarheter som alltjämt föreligger. Mycket hinner förändras innan Europarlamentet har genomfört sin andra läsning i slutet av året. - Och det handlar inte bara om att svenska löner och villkor skall gälla för arbete som utförs i Sverige och att våra kollektivavtal skall respekteras utan även att hundra begränsningsregler för tjänstehandeln försvinner, till gagn för den växande tjänsteindustrin och för jobben, säger Ingemar Hamskär, chefsjurist på TCO. För mer information, kontakta Ingemar Hamskär på tel 070-574 92 11

Ämnen

  • Arbetsliv

TCO är en centralorganisation för 16 olika fackförbund och samlar omkring 1,2 miljoner människor. Organisationen är partipolitiskt obunden och ståndpunkterna bygger på grundläggande demokratiska värderingar.
TCOs uppgift är att med utgångspunkt i arbetslivet ge röst åt professionella och välutbildade människors krav på trygghet och välfärd. TCO arbetar för en bra arbetsmiljö och vill skapa ett mänskligt arbetsliv med tid, lust och utrymme över för familj, kultur och samhällsengagemang.