Pressmeddelande -

Viktig facklig framgång i EU

EUs justitieministrar enades i slutet av förra veckan i en preliminär överenskommelse om att fackliga stridsåtgärder skall prövas enligt lagen i det land det genomförs. Det innebär att svensk lag avgör om en stridsåtgärd som vidtas i Sverige är tillåten eller ej och inte som kommissionen ursprungligen ville – lagen i det land där effekten inträffar. - En stor facklig delseger! En regel som den föreslagna skapar förutsägbarhet för de svenska arbetsmarknadsparterna. Hade kommissionen ursprungliga förslag gått igenom hade det vingklipp den svenska modellen byggd på förhandlingar och kollektivavtal, säger TCOs chefsjurist Ingemar Hamskär. Ett slutligt och definitivt beslut om en ny EU förordning på detta viktiga område kommer under hösten. På det här juridiska området - som brukar benämnas internationell privaträtt - finns det inga EG-rättsliga regler idag och inte heller någon internationell konvention. Det man nu enats om inom EU är att ta fram en förordning - kallad Rom II-förordningen. - Vi har från de fackliga organisationerna i Sverige engagerat oss hårt i det arbetet eftersom dessa regler har en avgörande betydelse för rätten att vidta fackliga stridsåtgärder, säger Ingemar Hamskär. Det innebär att vi även i framtiden kan utgå ifrån stridsåtgärder vidtagna i Sverige alltid kommer att bedömas enligt svensk rätt, stridsåtgärder i Tyskland enligt tysk rätt osv. För mer information kontakta Ingemar Hamskär på tel 070-574 92 11

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

TCO är en centralorganisation för 16 olika fackförbund och samlar omkring 1,2 miljoner människor. Organisationen är partipolitiskt obunden och ståndpunkterna bygger på grundläggande demokratiska värderingar.
TCOs uppgift är att med utgångspunkt i arbetslivet ge röst åt professionella och välutbildade människors krav på trygghet och välfärd. TCO arbetar för en bra arbetsmiljö och vill skapa ett mänskligt arbetsliv med tid, lust och utrymme över för familj, kultur och samhällsengagemang.