Pressmeddelande -

Konferens "Skärmar, stress och hälsa i skolan"

8 oktober, Stockholm, Elite Marina Tower

Förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan

För första gången gör nu "Teamkoncept" och "Ung Livsstil" en gemensam konferens med temat hur skärmar och digitaliseringen i svensk skola påverkar våra elever. Hur kan skolan och pedagoger förhålla sig till integreringen av den digitala tekniken utan att det påverkar våra elevers hälsa och inlärning negativt?

Våra elever spenderar allt mer tid med mobil, surfplatta och dator, inte minst i skolan. Skärmarna är en del av elevernas vardag och det är inte alltid så lätt att locka eleverna från skärmarna till vare sig matematik, svenska eller historia.

Hur påverkas våra elever av skärmtid och vad kan man göra för att skapa motvikt till stress i klassrummet? Eftersom tekniken är här för att stanna måste vi hitta nya förhållningssätt. Skolan behöver tillgodose elevernas behov av rörelse, återhämtning och vila. Detta är särskilt viktigt i dagens skola då många uppmuntrar till än mer skärmanvändning.

Konferensen ger deltagarna möjlighet att få del av vetenskapliga fakta kring hur skärmar påverkar hjärnan, inlärning, fokus mm. Deltagarna får även med sig konkreta tips på hur man, som ett led i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, kan införa aktiva pauser, integrera digitaliseringen med ökad inlärning och rörelse samt återhämtande övningar. Vi integrerar även kollegiala diskussioner under dagen.

Varmt välkomna till en heldag med föreläsningar och kollegiala diskussioner önskar

Teamkoncept & Ung Livsstil

Mer info & bokning

Ämnen

 • Undervisning, lärande

Taggar

 • elevhälsoteam
 • kurator
 • elevhälsa
 • utbildningsförvaltning
 • utbildningsnämnd
 • förvaltningar
 • kommunchef
 • skolledare
 • utveckling
 • utbildning
 • skola
 • lärare
 • konferens
 • idrott och hälsa
 • idrott
 • gymnasium
 • fortbildning
 • grundskola

Hälsa och inlärning i skolan

Vi arbetar med hälsa och integrerad rörelse i skolan som skapar en bättre grund för elever att må bättre och samtidigt öka måluppfyllelsen

Att arbeta med integrerad fysisk aktivitet/rörelse i skolan har idag bevisad effekt på både hälsan och inlärningsförmågan. Allt fler skolor, kommuner arbetar idag med detta och fördelarna är enorma. Vi hjälper er skola, kommun att på ett smidigt och praktiskt sätt integrera rörelse under skoldagen. Föreläsningar, utbildningspaket och konferenser är några vägar att gå. Kontakta oss gärna: mailto:info@teamkoncept.se , tel 08875450.