Pressmeddelande -

SWEDTRAIN delar ut pris för bästa examensarbete på Transportforum

SWEDTRAIN delar ut pris för bästa examensarbete på Transportforum

Järnvägsindustrin i Sverige utvecklas starkt, även under den nyligen genomgångna lågkonjunkturen anställde branschen, omsättning och export ökade. Järnvägsindustrins branschförening SWEDTRAIN syftar till att stärka branschens och medlemsföretagens konkurrenskraft genom att arbeta med frågor som kompetensförsörjning, teknik, standardisering, forskning samt politik kring transporter och infrastruktur.

Branschen är i behov av personal, t ex tågtekniker, servicepersonal och ingenjörer. En nyligen genomförd enkät tyder på att medlemsföretagen bland annat behöver anställa ett par hundra signalingenjörer de närmaste åren.

Som ett led i arbetet med att stimulera studenter att satsa på järnvägsindustriell utbildning delar SWEDTRAIN sedan flera år ut ett pris för bästa examensarbete. I år inkom många goda förslag och vinnare blev Tomas Karis med sitt arbete ”Track Irregularities for High Speed Trains – Evaluation of their correlation with vehicle response” genomfört på KTH som en del i Gröna Tåget-projektet.

Juryns motivering var att ”Arbetet har skett i ett samarbete myndighet/industri/högskola och är väl genomfört och presenterat. Det utmynnar i konkreta och användbara resultat för vidare användning för uppbyggnaden av det framtida svenska höghastighetsnätet.”

Priset delas ut av SWEDTRAINs ordförande Klas Wåhlberg i samband med invigningsceremonin av Transportforum i Linköping den 12 januari.

Vid frågor kontakta

Magnus Davidsson, SWEDTRAIN 08-782 08 09

Ämnen

  • Tåg, spårtrafik

Kategorier

  • swedtrain höghastighet tåg kth infrastruktur export
  • höghastighetståg transportforum 'track irregularities'
  • gröna tåget

SWEDTRAIN är branschföreningen för järnvägsindustrin. Våra medlemsföretags verksamhet i Sverige omsätter tillsammans över 12 miljarder och finns över hela landet. Vi är verksamma inom tillverkning, underhåll och konsultation av allt ovan räls – från spårfordon, drivenheter, bromssystem och koppel till IT-lösningar och signalsystem.

www.swedtrain.org