Pressmeddelande -

Dagens psykologi är lika ineffektiv som kirurgin var innan röntgen!

Röntgen är nödvändigt för att se hur man ska göra det kirurgiska ingreppet, noggrannheten i ingreppet är helt avgörande för om ingreppet ska bota eller riskera att skada mer än göra nytta. Komplexitetens naturlagar är generella, psykologin med sin stora komplexitet är alltså inte undantagen. Att blicka och verkligen se över paradigmstaketet är ett måste, det är enda sättet att rädda fler människoliv från lidande och för tidig död. Läs mer här om en process inom psykologin där en "psykologisk röntgenbild" styr processen på ett enkelt sätt. Möt en osannolik lösning utifrån gamla metoder;  Tredje samtalet - fem veckor har gått efter Tre-dagarsterapi för panikångest.....


En bild som säger mer än 1.000.000 ord. Samma bild skulle kunna användas för samtliga komplexa problem vi löser med ilka typer av överblick. Vi löser nästintill inte ett enda komplext problem utan överblick inom något område. Att ett fåtal blir hjälpta ändå beror på andra orsaker i huvudsak.  Därför är resultaten inom psykiatri, missbruksvård, psykoterapi kontraproduktiva, misslyckanden är mer regel än undantag. Denna naturlag måste accepteras snabbt inom psykologin så att kartmetoden (naturlagen) kan implementeras  så snabbt som möjligt för att rädda fler liv och minska lidandet för 100.000 tal bara i detta land. Allt annat är oansvarigt.

Anders Tedestrand

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Taggar

 • röntgen
 • överblick
 • karta
 • entropi
 • ordning
 • framgång
 • metoder
 • psykologi
 • psykiatri
 • missbruk
 • misslyckande
 • naturlag
 • komplexitet
 • genrerell

TEDESTRAND-METODEN - Visuell samtalsterapi och coaching

www.tedestrandmetoden.se

anders.tedestrand@gmail.com

mobil: +46738108235

Presskontakt

Anders Tedestrand

Presskontakt Psykologisk Orienteringstränare Psykologisk Orientering +46738108235