Pressmeddelande -

En bild säger mer än etthundratusen ord, vetenskapligt....

Hur ska vi lösa alla problem med missbruk, ångest, depressioner etc. på bästa sätt? Kretslopp är den starkaste kraft som finns. Ett kretslopp som skapas i oss själva eller i ett socialt sammanhang har alltid föregåtts av mönster som präglats in tills ett kretslopp skapats. När kretsloppet är fullbordat är det självreglerande, vilket innebär att tillståndet för oss - eller sammanhanget antingen förvärras eller förbättras. Vi har ofta en illusion om att detta kretslopp är något vi kan kontrollera med "vilja" eller andra kortsiktiga åtgärder. Det fungera sällan. Kontrollförsöken och annat kortsiktigt kommer tvärtom att ytterligare förvärra tillståndet. Nästa problem är att när vi befinner oss i ett fullbordat kretslopp som är självreglerande kan vi inte se eller närma oss lösningen som kan leda oss till ett konstruktivt kretslopp där tillståndet förbättras. Vi kan försöka förklara det med många, långa och komplexa samtal. Det kommer i de flesta fall att misslyckas av olika skäl. Vi kan inte ta in så mycket information som krävs för att se helheten, hela processen samtidigt, vilket är nödvändigt om vi ska våga lämna vår "falska" trygghet. Vi måste möta någon som kan ge oss en bild av processen visuellt. Denna någon måste också ha en bred och djup kunskap om hur processen fungerar från start till mål. Någonting annat verkar inte duga när vi ser de otaliga svaga resultat samtalsvägen producerar.
Jag vill citera från en artikel i Illustrerad vetenskap nr 11/2007. Där beskrivs det jag uttrycker på en vetenskaplig nivå. Jag citerar:
"Hjärnan är nämligen extremt bra på att tolka visuella intryck, och därför använder forskarna i ökande omfattning synen, när de skall hitta rätt i de enorma datamängder som oavbrutet samlas in genom försök, mätningar och analyser".
Vi har hittills inte förstått att mänskliga komplexa processer vad gäller att korrigera komplexa problem är i samma dignitet som den svåraste vetenskapliga forskning. Det krävs en visuell bild av hela processen för att skapa förutsättningar för en grundförståelse, så att en process kan inledas. Detta är logiskt för alla abstrakta processer.

Jag efterlyser en snabb ändring i kursen för psykoterapi och annan samtalsbaserad problemlösning. Om vi snabbt tar till oss detta så kommer många människor att räddas från svåra tillstånd och för tidig död. De som har ansvar att uppmärksamma detta skyndsamt är media. Vi behöver snabbt få en vetenskaplig evidens för att det förhåller sig så som jag beskriver. Jag hyser inga tvivel eftersom jag själv har genomgått hopplösheten under 8 åtta år, trots hjälp och stor kunskapsinhämtning av de främsta inom psykoterapin. Jag har också upplevt det motsatta när jag lyckades starta processen till processkartan, en mycket snabb process. Jag har också upplevt dessa uppseendeväckande snabba processer hos de människor jag väglett i min visualiserade terapi som i princip bara innehåller vetenskapligt tänkande från olika vetenskapliga terapiformer. Dock är inte terapierna kartan. De är innehållet i Tedestrand-Metoden.

Anders Tedestrand
2011-07-15

mobil: 073 810 82 35

Ämnen

 • Beteendevetenskap

Kategorier

 • alkoholism
 • beroende
 • coaching
 • depression
 • innovation
 • karta
 • kognitiv
 • missbruk
 • missbruksutredningen
 • process
 • psykoterapi
 • systemteori
 • tankemönster
 • tillstånd
 • ångest
 • beteendevtetenskap
 • hälsa
 • sjukvård
 • medicinsk forskning
 • nytänkande
 • politik
 • forskning
 • vetenskaplig forskning
 • vetenskap
 • tedestrand-metoden
 • anders tedestrand

TEDESTRAND-METODEN

www.tedestrandmetoden.se

anders.tedestrand@gmail.com

mobil: +46738108235

Kontakter

Anders Tedestrand

Presskontakt Psykologisk Orienteringstränare Psykologisk Orientering +46738108235