Pressmeddelande -

Från människa till massmördare, hur kan det ske i ett fridfullt land....

Frågan som Expressen ställer till Polisen, nedan, är den illusion många har kring religion och trosfrågor. Terror och vansinnesdåd är aldrig kopplat till "bara" en typ av religion eller "bara" en typ av politik. Det är tron och fanatismen i sig som skapar detta när omständigheterna är tillräckligt dysfunktionella. Hatet är till slut den enda drivkraften. 
Detta kan utlösas så länge vi bär på illusionen att en viss religion är den bästa och allenarådande eller att en viss politik är den bästa och
allenarådande. Det är en farlig illusion som kommer att straffa sig än
mer framledes. Det handlar om andra värden i livet. Både politiken -
och religionen har misslyckats. Det visar det som händer just nu.


På morgonens presskonferens efter vansinnesdådet fick polisen frågan om de blev överraskade att dåden utfördes av en
kristen-fundamentalist, inte av en extremistisk islamist, svarade man, citerar:
"Vi blir inte överraskade av något. Människan är den mest komplicerade varelsen på jorden" Slut citat.

De oerhörda känslor offren fick genomlida under detta vansinnesdåd går
inte att ta in. De känslor alla nära anhöriga måste genomlida resten av livet går inte att ta in.

Leif GW Persson uttrycker i Expressen den 24 juli: citerar:

" En ondska av ett slag som ingen anständig människa kan föreställa sig och än mindre förklara, kvar finns sorgen" slut citat.

Kan man förklara vad som har skapat det monster som inte har kvar

några sunda mänskliga värderingar när valet om att spränga och döda görs? Eller är det som GW Persson skriver, att det inte går att
förklara?

Jag anser att man kan förklara stora delar i vad som driver människor
  till destruktivitet. Krafterna är alltid detsamma oavsett hur långt människor drivs. Vi föds med olika personligheter. En mycket känslig person skulle med största sannolikhet inte kunna utföra något sådant, utom möjligen under kraftig drogpåverkan eller i ett gravt psykotiskt tillstånd. Det finns en skala med olika känsligheter hos oss människor som alltid kommer att styra utfall av prägling i livet. Förövaren var sannolikt inte född med den känslighet som oftast förhindrar detta, utan sannolikt med den motsatta. En okänslighet, som i en normal uppväxt och formning inte spårar ur till denna typ av destruktivitet. Men under olika dysfunktionella förutsättningar kan vad som helst skapas. Det här är inga konstigheter, det är det vi behöver förstå. Vi formas från det vi föds. Vår känslighet till olika ting påverkar vad den formningen ska åstadkomma. Går det snett från början så är det inkörsporten till olika destruktiva sammanhang. Ju mer dysfunktionellt formad vi är/blir, desto mer dysfunktionella sammanhang söker jag mig
till. Exempelvis drogmissbruk är frukten av samma formning.  


Mönster genom tiden skapar kretslopp inom oss som blir självreglerande, antingen mot ett förbättrat eller ett försämrat tillstånd. Förövaren har haft alla destruktiva bitar med sig från livet för att överhuvudtaget komma på den vansinniga tanke som uppstått i honom. Det kommer givetvis inte från ingenstans. Det är långsam prägling i livet, och kan som i detta fall räcka med 28 år när det går riktigt snett.

 Det som utvecklas är en tro på något som är viktigare än allt annat
i livet. De områden där sådant skapas är också mycket enkla att se och förutspå. Det sker oftast inom politik och religion. Så tron i sig är alltid en destruktiv faktor. Om vi inte hade stridigheter mellan olika politiska och religiösa individer och grupper skulle sannolikt inte detta problem uppstå. Alltså lever vi i en paradoxal värld. Både olika politiska inriktningar och olika religioner har stora särintressen som skapar destruktivitet för många och destruktiva känslor för än fler. I vardagslivet uppstår liknande situationer som vi själva skapar i olika sammanhang, grannfejder är ett konkret exempel på samma drivkrafter.

Vi behöver inleda en process där vi går från politik och religion till

något helt annat. Vi behöver samlas kring frågor som styr
politiken och religionen. Så är det definitivt inte idag. Båda
grenarna är långsiktigt mycket destruktiva och självreglerande

åt fel håll, långsamt utvecklas större och större tragedier.

Så länge inte alla får med sig de grundläggande värdena som alltid är

viktigare än både politik och religion kommer vi inte undan dessa
problem. Vi måste skapa värden i människor som också speglas

i samhället. Ord utan verklig handling av de styrande är mer eller mindre verkningslösa.

Om vi från tidig ålder hade några ledord som det viktigaste i livet -

som präglas in i oss - hade samhället varit mer humant och sett
annorlunda ut, både för mänskligheten och för vårt gemensamma ansvar för allt annat liv. Vi behöver inte gå längre än till skolan för se vad som saknas. De vuxna i skolan kan inte hålla en gemensam kurs för att stoppa mobbning exempelvis. Hur ska då barnen formas till något bättre?

Det som måste bli grunden i allt det vi gör är följande.


Vi behöver alltid i första hand välja att vara ödmjuka.

Vi behöver alltid i första hand visa medkänsla.
Vi behöver alltid skapa tillit. Det är kittet som binder oss samman.
När tilliten brister, då brister allt. Frågan är bara hur svåra
konsekvenser det ska bli.


Jag har en uppmaning till alla politiska ledare, som tyvärr i allt för många  fall själva är födda alltför okänsliga. Bli mer empatiska, och ta fram civilkuraget så att ni kan bli dom människor och ledare som ni är tänkta att vara. 

Jag uppmanar alla religiösa företrädare, gå från tomma ord till äkta
handling. Det är allt för lätt att stå i predikstolen och uttrycka


Om tillit ska skapas krävs också att vi var och en rannsakar oss

själva och tittar på våra egna drivkrafter. Jag bor i Nyköping. Jag
hör rasistiska uttalanden när jag köar i butiker. Jag hör rasistiska
kommentarer i andra sammanhang där man inte kunde tänka sig att det är möjligt.

Alla människor måste förstå att det man sår och planterar kommer att
  skördas av någon förr eller senare. Om någon bokstavstrogen galning som i Norge blir matad med denna dynga kan det gå riktigt riktigt illa fler gånger. Vi är alla ansvariga för vår attityd. Attityden är som rummets termostat Den sätter temperaturen i sammanhanget - och hos andra levande varelser och kommer att utlösa fler och kraftigare stormar om vi inte tar ansvar, precis som i vårt klimat.

Fiender och konflikter är en illusion som skapats av dysfunktionellt
tänkande och beteende någonstans i kedjan av dysfunktionella mönsters skapande. När "fienderna" får oss att hata då är kretsloppet självreglerande till mer destruktiva tillstånd. Hata aldrig! Sträva efter att förstå de grundläggande skälen till destruktivitet.

Först då har vi en möjlighet att börja vända kretsloppet till något gott.

Vi har inte råd att slarva med detta och fortsätta rättfärdiga

exempelvis "min politik", "min religion" eller "min åsikt". Det får
aldrig bli viktigare än de grundläggande värdena.

En aforism jag skrev för något år sedan får kort beskriva

händelseförloppen vi skapar själva:

"Intolerans är som ormens gift. Det sprider sig, skadar och dödar"


Mina tankar finns hos alla berörda i Norge. Jag är djupt rörd och

berörd av detta vansinnesdåd. Jag har en önskan om att vi alla från
denna stund,blir mer ödmjuka, visar äkta och mer medkänsla samt alltid
skapar tilliten som får oss att bli ansvarstagande på ett äkta och
empatiskt sätt.

Anders Tedestrand


24 juli 2011

Ämnen

 • Kriser

Kategorier

 • utöja
 • norge
 • politik
 • religion
 • fanatism
 • hogerextremism
 • beteendevetenskap
 • mönster
 • kretslopp
 • ansvar

TEDESTRAND-METODEN

www.tedestrandmetoden.se

anders.tedestrand@gmail.com

mobil: +46738108235

Kontakter

Anders Tedestrand

Presskontakt Psykologisk Orienteringstränare Psykologisk Orientering +46738108235