Pressmeddelande -

Kartan är inte kartläggningen eller metoden, det är den stora skillnaden!

När jag berättar eller skriver om den karta jag skapat för att lösa komplexa livsproblem får jag mycket ofta följande kommentarer från sakkunniga inom psykologins område och andra som jobbar exempelvis med utveckling eller coaching.

"Jag/vi kartlägger också människor!" Mitt svar bli, jag kartlägger inga människor, jag har kartlagt den psykologiska terräng som ska övervinnas, och i det ingår hela människan. Kartläggningen är gjord och kartan är fast i sin form och redo att leda den som söker kartan igenom sina livsproblem.

Kommentarerna brukar då fortsätta på samma sätt; "det gör vi också, vi kartlägger jobbet som ska göras" Fortfarande helt ovetande om den skillnad jag talar om. Jag kartlägger ingenting när jag träffar min klient, allt är redan klart, jag lär ut kartan. När kartan är skapad faller alla tröstlösa försök att lösa dessa komplexa problem med ofullständiga kartläggningar och metoder som jobbar med detaljer av helheten.

Metoder försöker kartlägga människor som om de går att kartlägga, det går givetvis inte alls, det är för komplext - och är inte heller den nyckel som krävs för att lösa komplexa problem.

Patienterna är till stora delar mycket medvetna om att det blivit tokigt i livet och behöver inte alls ytterligare påminnas om det om och om igen. 

Patienterna har inte heller någon verklig nytta av en terapeut eller någan annan som försöker kartlägga terrängen samtididgt som man försöker lösa problemet. Det är omöjligt, att någon ska lyckas med det är sannolikt mycket svårare än att vinna en milon på stryktipset.

Patienterna vill ha en tydlig väg innan man ska orientera sig igenom sitt problem. Men patienterna är inte heller medvetena om att det in te kan fungera och sätter därför sin tillit till något som kommer att driva dom till ett misslyckande. Det är förödande för människor som redan har förlorat stora delar av sin tillit. Patienterna måste ha den karta som tydligt visar hur bitarna ska sättas ihop. Det är det enda som krävs för att gå från misslyckanden till att lyckas för flertalet.

Försök förstå; En karta är ingen kartläggning - eller någon metod. Kartan är den färdiga optimala produkten av det kartläggningar och metoder försökt lösa. En karta kan du hålla i handen när processen startar, den är färdig och optimal för att leda dig igenom din problematik.

Tveka inte, sluta misslyckas, sök och ta emot den hjälp som kan ge dig frid och frihet från de helveten som missbruk och andra svåra psykiska livsproblem är. Jag vet det, eftersom jag varit på båda sidor - utan karta och med karta - skillnaden är en avgrund.

Du som är ansvarig och har en möjlighet att påverka. Om du lämnar det jag visar utan att reflektera och agera på något sätt tyar du inte ansvar vare sig för din egen verksamhet eller för människor i livskris.

Anders Tedestrand

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • coaching
 • utveckling
 • psykologer
 • psykiatriker
 • psykoterapeuter
 • beteendevetare
 • psykologi
 • psykiatri
 • missbruksvård
 • bereoendevård
 • beroendecentrum
 • socialstyrelse
 • politiker
 • socialministern
 • forskare
 • professorer
 • alkoholism
 • beroende
 • depression
 • innovation
 • kognitiv
 • missbruk
 • missbruksutredningen
 • process
 • psykoterapi
 • ångest

TEDESTRAND-METODEN - Visuell samtalsterapi och coaching

www.tedestrandmetoden.se

anders.tedestrand@gmail.com

mobil: +46738108235

Kontakter

Anders Tedestrand

Presskontakt Psykologisk Orienteringstränare Psykologisk Orientering +46738108235