Pressmeddelande -

Boka in Teknikcollege Rikskonferens 14 oktober i Norrköping

Teknikcollege Rikskonferens 2010 går av stapeln onsdagen den 14 oktober på Louis de Geer i Norrköping. Det finns nu 26 certifierade regioner och mer än hälften av Sveriges kommuner arbetar med TC i någon form!  I anslutning till konferensen anordnar vi ett Teknikcollege Torg där certifierade regioner kommer att medverka.

 

Målgrupp 

Målgruppen för konferensen är främst personer som arbetar med Teknikcollege runt om i landet, såsom lokala och regionala styrgrupper och processledare.  Andra intresserade är också välkomna i mån av plats.

 

Arrangör 

Konferensen arrangeras av Riksföreningen Teknikcollege Sverige.

 

Praktiskt
Datum                 14 oktober 2010
Tid                       kl. 09.00 – 16.15
Plats                     Louis de Geer Konsert & kongress

Dalsgatan15 (Industrilandskapet)

Norrköping

011-15 51 10

Pris                       500 kr exkl. moms

 

Anmälan 

Anmälan via e-post till Britt-Marie Nordin

britt-marie.nordin@teknikforetagen.se

Ange "Teknikcollege Rikskonferens 2010" i ämnesraden på ditt mail. Glöm inte att uppge vilka seminarium du vill delta i och vilken postadress vi kan skicka din bekräftelse till. Ange även fakturaadress och ordernummer. Sista anmälningsdag 30 september.

 

Viktig praktisk information!

Reser du med SJ ange Teknik2010 som kampanjkod så kan din resa bli billigare.

Om du vill försäkra dig om logi ring Elite Grand Hotel, 011-36 41 40

senast 14 september och ange bokningskod: GTEK101012.

Program

 08.30              Kaffe och registrering

 09.15              Inledning av Åke Svensson, VD Teknikföretagen

 09. 45             Riksföreningen Teknikcollege Sverige

 10.00              Elisabet K Österlund, marknadskommunikatör HR Center på ABB

 10.50              Bensträckare

 11.05              Jens Hansen, kvalitetsschef på Volvo Car Corporation

 12.00              Lunch. Utställning med certifierade Teknikcollege

 13.30              Välj två av nedanstående seminarier:

 

a)       Tre år har gått – regioner certifierade i tre år som har genomgått återgranskning delar med sig lärdomarna under processen

b)       Handledarutbildning – certifierade regioner presenterar handledarutbildningar inom regionen.  Ni får svar på frågor kring vad en handledarutbildning bör innehålla, hur engageras företag och handledare att delta i utbildningarna, osv.

c)       Yrkeshögskolan – representant från Myndigheten för Yrkeshögskolan samt lärare och studerande från certifierade Teknikcollege förklarar arbetssätt kring integration av vuxenutbildning.

d)      GY11 och Teknikcollege –  ett seminarium om de tekniskt och industriellt inriktade gymnasieutbildningarnas upplägg i GY11

e)       Marknadsföring inom Teknikcollege – certifierade Teknikcollegeregioner lyfter fram goda exempel inom marknadsföring av Tc –varumärket och rekrytering av studerande till de certifierade utbildningarna

f)       Lean i utbildningen på Teknikcollege - ett seminarium för att belysa vad Lean är och möjligheterna att förstärka utbildningen inom Teknikcollege, samt diskutera formerna för hur detta kan ske. 

 

14.30              Paus med förfriskningar och förflyttning

15.00              Seminarier omgång två

16.00              Avslutning

 16.15              Konferensen slut

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Regioner

  • Västra Götaland

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel som visar att flera kommuner och utbildningsanordnare tillsammans med industrin i en region utvecklar utbildningar utifrån de krav industrin ställer. Utbildningsanordnare som har blivit godkända som Teknikcollege erbjuder utbildningar som attraherar ungdomar och vuxna samtidigt som befintliga resurser utnyttjas så effektivt som möjligt.

Företagen har en nyckelroll i Teknikcollege. De är aktiva både när det gäller utbildningarnas inriktning, utformning och i den löpande verksamheten genom att tillhandahålla praktikplatser m.m. På så sätt skapas utbildningar som har en koppling till den regionala och lokala industristrukturen och de behov som finns.

Teknikcollege ska bidra till bättre resursutnyttjande genom krav på kommunal samverkan och samverkan med eftergymnasial utbildning och företagsutbildningar. I många fall kan såväl lokaler och maskinpark som lärarresurser utnyttjas av flera olika utbildningsanordnare.

Teknikcollege bygger på tio kriterier som industrin anser ska uppfyllas för att en utbildning för industrins behov ska vara bra. Kriterierna har valts ut utifrån de framgångsfaktorer som visat sig vara gemensamma nämnare på väl fungerande utbildningar med inriktning mot industrin.