Pressmeddelande -

Årets Teknikutbildning 2006 till Chalmers

Teknisk Design på Civilingenjörsprogrammet vid Chalmers tekniska högskola tilldelas utmärkelsen för att det är en framgångsrik ingenjörsutbildning inom ett viktigt område för svensk industris fortsatta utveckling. För detta får programmet 1 miljon kronor och 500 000 kronor till stipendier för studenterna. Juryns motivering lyder: Teknisk Design förbereder på ett mycket genomtänkt och metodiskt sätt studenterna för att kunna driva industriellt produktutvecklingsarbete. Det breda och tvärvetenskapliga programmet är väl balanserat. Under hela utbildningstiden tränas kreativiteten samtidigt som studenten förses med en ingenjörsteknisk bas samt verktyg för att analysera design, inte minst ur användarens perspektiv. Utmärkelsen delades ut vid en prisceremoni i samband med Teknikföretagens stämma den 9 maj på Moderna Museet i Stockholm. Vid samma tillfälle gavs hedersomnämnande till följande två ingenjörsutbildningar: • KTH, Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi • Högskolan Väst, Maskiningenjörsprogrammet Teknikföretagens satsning ”Årets Teknikutbildning” pågår under en femårsperiod och syftet är att lyfta teknikämnet och teknikundervisningen i skolan. Varje år kommer därför grundskolor, program med teknisk inriktning på gymnasieskolan, en högskola samt lärare eller lärarlag att belönas. I satsningen ingår förutom den ekonomiska belöningen på sammanlagt fem miljoner kronor per år även stöd och handledning från Teknikföretagen och dess medlemmar. Kontaktperson på Chalmers: Örjan Söderberg, programansvarig, tfn 0708-50 00 15 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Teknikföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges viktigaste företag. Våra 3200 medlemsföretag med 300 000 medarbetare står för hälften av Sveriges export. * Vi måste vinna kampen om investeringarna * Sverige måste satsa mer på industrirelevant forskning och utveckling * Vi måste vinna de unga * Det måste löna sig att arbeta

Ämnen

  • Företagande

I EN GLOBALISERAD VÄRLD ÄR KREATIVITETEN SVERIGES STYRKA

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen som ger kreativiteten utrymme. Vi finns över hela Sverige och bistår 3600 teknikföretag i arbetsrätt och branschfrågor, så att de kan fokusera på att utveckla varor och tjänster i världsklass. Teknikföretag formar framtiden, och vi hjälper dem att lyckas.