Pressmeddelande -

Europaefterfrågan och priser tar fart

Internationellt är industrin i en ny expansionsfas. Ökade förhoppningar om bättre efterfrågan inom Europa förväntas bidra positivt för svenska teknikföretag. Därtill är utvecklingen i samtliga nordiska grannländer klart gynnsam. Tillväxten för svenska teknikföretag bedöms öka cirka 5 procent i år. Med en ökad efterfrågan förväntas också priserna stiga. Antalet anställda ser dock ut att fortsätta minska. Det skriver Teknikföretagen i sin prognos maj 2006. Starkare konjunktursignaler från Europa och i synnerhet Tyskland har ökat förväntningarna om en bättre efterfrågan i vårt närområde. Hittills är det mer indikationer i olika undersökningar än utfall i statistiken som pekat uppåt, men vi räknar med att tillväxten för teknikföretag inom EMU stiger 4,5 procent i år, jämfört med fjolårets 2,2 procent. - En bättre efterfrågan i Europa och en expansion på 5 –7 procent bland teknikföretag i våra nordiska grannländer bidrar till en ökad efterfrågan för svenska teknikföretag, säger Anders Rune, Teknikföretagens chefekonom i en kommentar. Skillnaderna mellan olika branscher är samtidigt betydande. Även om året tycks ha inletts relativt svagt för den svenska ICT-sektorn, räknar vi med en fortsatt stark tillväxt i år. Internationellt är också denna sektor stark på många håll, exempelvis i USA och Tyskland. Personbilsindustrin i Sverige påverkas förutom av en svag efterfrågan för närvarande negativt av modellomställningar. Här räknar vi med bättre fart under andra halvåret. Internationellt är annars efterfrågan i bilindustrin svag bland annat på grund av ökade oljepriser. Årets uppgång för de mer hemmaorienterade metallvaruföretagen bedöms begränsas till cirka 3 procent. För maskinindustrin förväntas tillväxten ligga kvar runt 5 procent. Nu sker ökningen mer med hjälp av en ökad efterfrågan i Europa än från den svenska hemmamarknaden. Ökade råvarupriser, men också mindre marknadsmässigt motstånd mot prisökningar, förväntas i år ge den högsta prisökningen för svenska teknikföretag på 11 år. Antalet anställda fortsätter att minska i Sverige. Mer information: Anders Rune, chefekonom, 08-782 08 36 eller 070-585 53 80 Bengt Lindqvist, ekonom, 08-782 08 34 eller 070-234 74 40 Teknikföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges viktigaste företag. Våra 3200 medlemsföretag med 300 000 medarbetare står för hälften av Sveriges export. * Vi måste vinna kampen om investeringarna * Sverige måste satsa mer på industrirelevant forskning och utveckling * Vi måste vinna de unga * Det måste löna sig att arbeta

Ämnen

  • Företagande

I EN GLOBALISERAD VÄRLD ÄR KREATIVITETEN SVERIGES STYRKA

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen som ger kreativiteten utrymme. Vi finns över hela Sverige och bistår 3600 teknikföretag i arbetsrätt och branschfrågor, så att de kan fokusera på att utveckla varor och tjänster i världsklass. Teknikföretag formar framtiden, och vi hjälper dem att lyckas.