Pressmeddelande -

Inbromsning men ingen recession

Tillväxten för teknikföretag i Sverige bromsar in och blir fortsatt låg under nästa år. Detta visar Teknikföretagens nya konjunkturprognos.

- Utvecklingen under årets första kvartal har varit positiv för flertalet svenska teknikföretag, men nu ser vi en relativt snabb inbromsning. Tillväxten för nästa år ser ut att bli än mer begränsad, säger Anders Rune, Teknikföretagens chefekonom i en kommentar till prognosen.

Teknikföretagen räknar således med en relativt utdragen lågkonjunktur snarare än en recession. Nedgången i USA ser visserligen ut att bli tämligen långvarig och kommer därmed att drabba personbilsindustrin och andra mer konsumentinriktade företag hårt. Dessutom lär Europa gå i samma riktning som USA, men med en viss fördröjning. Samtidigt expanderar fortfarande Kina, Indien, Ryssland och östra Europa m fl. De senare har blivit allt viktigare marknader för svenska teknikföretag och förutsatt att dessa fortsätter att investera i sin industri och infrastruktur, lär tillväxten ändå fortsätta.

- Utsikterna i år är också jämförelsevis positiva mätt i antal anställda. Siffrorna har hittills i år varit överraskande starka och med dessa ingångsvärden kan antalet anställda i år komma att öka som i fjol dvs. med ytterligare cirka 5 000 personer netto.

- Det blir då tredje året i rad som företagen ökar antalet anställda, men som för produktionen kommer en inbromsning i år. Om produktionstillväxten blir så låg som vi nu räknar med är ändå risken stor för en nedgång i antalet anställda netto 2009, säger Anders Rune.

Teknikföretagens egen exportindikator visar på en marknadstillväxt på nära 3 procent i år, ett resultat som ligger väl i linje med den inbromsning som väntas för produktionen.

Rapporten finns att ladda ner på www.teknikforetagen.se. Där finns även en filmad kommentar med Anders Rune.

Mer information:
Anders Rune, chefekonom, 08-782 08 36 eller 070-585 53 80
Bengt Lindqvist, ekonom, 08-782 08 34 eller 070-234 74 40

Ämnen

  • Ekonomi