Pressmeddelande -

Konjunkturen snabbt nedåt

Det är många företag som har fått uppleva en kraftigt försämrad efterfrågan under hösten. Främst beror detta på att lågkonjunkturen nu nått västra Europa och det med betydande kraft. Självklart spelar finanskrisen här en stor roll, inte minst för de företag som säljer investeringsvaror. Den för Sverige viktiga produktionen av tunga lastbilar är ett exempel på hur snabbt det nu svängt, maskin- och elmaskinsindustrin är andra exempel.

- Ur ett svenskt perspektiv är vi bara i början av konjunkturnedgången och det är då klokt att vara försiktig i bedömningen av hur djup och hur lång den kommer att bli. Här får vi nog avvakta till dess att den internationella efterfrågan visar tecken på att stabiliseras och där är vi ännu inte, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.

- Utifrån vad vi hittills sett räknar vi med att årets produktionsnivå blir runt plus/minus noll och cirka 5 % lägre 2009. Att finanskrisens mest akuta fas nu bör vara passerad inger ett visst hopp i en annars dyster bild av konjunkturen framöver.

I vilken utsträckning företagen anpassar sig till den lägre efterfrågan framgår med all tydlighet av det stora antalet varsel som levererats under den senaste månaden. Många företag har tidigare haft volymerna med sig, nu handlar det för många av dem tvärtom att snabbt anpassa sig till lägre volymer.

- Vi ser redan att antalet anställda minskar först med fördröjning och den här bilden väntas även gälla under nästa år. Vi bedömer att antalet anställda i år sammantaget ökar med cirka 2 % för att sedan minska med minst 3,5 %. För båda åren gäller således att neddragningarna släpar efter nedgången i produktion, dvs företagen får svårt att få ned kostnaderna för personal i takt med att efterfrågan försämras, avslutar Anders Rune.

Mer information:

Rapporten presenteras av Anders Rune på Elmia Subcontractors presskonferens i Jönköping idag kl. 11 00 på Stora Scenen i Lobby Nord. Presentationen följs av en Paneldebatt med representanter för leverantörsföretag och bank. Anders Rune och Bengt Lindqvist finns tillgängliga på Elmia under dagen för kommentarer.

Anders Rune, chefekonom, 08-782 08 36 eller 070-585 53 80

Bengt Lindqvist, ekonom, 08-782 08 34 eller 070-234 74 40

Ämnen

  • Ekonomi

I EN GLOBALISERAD VÄRLD ÄR KREATIVITETEN SVERIGES STYRKA

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen som ger kreativiteten utrymme. Vi finns över hela Sverige och bistår 3600 teknikföretag i arbetsrätt och branschfrågor, så att de kan fokusera på att utveckla varor och tjänster i världsklass. Teknikföretag formar framtiden, och vi hjälper dem att lyckas.

Kontakter

Anders Rune

Chefekonom Ekonomi, konjunktur, lönebildning, branschstatistik 08-782 08 36