Pressmeddelande -

Lönsamhet och vinstmarginaler kartlagda

Trots rejäla förbättringar sedan det stora raset 2008-2009 är såväl lönsamheten som vinstmarginalerna 2010 inte i nivå med vad företagen redovisade före raset. Avkastningen på sysselsatt kapital ökade från 6,4 procent till 10,2 procent, och rörelsemarginalen som 2009 var negativ har ökat till 5,8 procent.

Resultaten baseras på den sammanställning som Teknikföretagen gjort för 742 teknikföretag med tillsammans över 200 000 anställda. Undersökningen innefattar enbart företagens anläggningar och olika verksamheter i Sverige.

Många svenska teknikföretag har en mycket omfattande och växande verksamhet i andra länder. Dessa ingår inte i analysen av företagens resultat i Sverige. Enbart 10 av de största företagen har mer än 460 000 anställda av sina totalt 550 000 anställda i andra länder än Sverige. I Sverige har de 83 000 anställda, vilket motsvarar drygt 15 procent av företagens egna anställda runt om i världen. Den mycket omfattande verksamheten utanför Sverige visar beroendet av omvärlden.

Analysen visar att företagen under 2010 fortsatt att minska antalet anställda i Sverige. Antalet anställda sjönk med 3 procent och är 2010, till skillnad mot 2009, fördelat lika mellan arbetare och tjänstemän. Även de ovan nämna storföretagen minskade antalet anställda i Sverige och det med 3,8 procent. (Expansionen utomlands har däremot fortsatt och sysselsättningen ökade i dessa bolag med 3 procent eller med 14 000 personer utanför Sverige).

När det gäller verksamheterna i Sverige visar rapporten att resultaten skiljer sig betydligt mellan olika branscher. Spridningen mellan olika företag är dessutom stor. Exempelvis är det endast 44 procent av företagen som har en rörelsemarginal på 5 procent eller mer. En majoritet av företagen har därmed fortfarande alltför små rörelsemarginaler och av dessa är det 23 procent som går med förlust.

Ämnen

  • Politik

I EN GLOBALISERAD VÄRLD ÄR KREATIVITETEN SVERIGES STYRKA

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen som ger kreativiteten utrymme. Vi finns över hela Sverige och bistår 3500 teknikföretag i arbetsrätt och branschfrågor, så att de kan fokusera på att utveckla varor och tjänster i världsklass. Teknikföretag formar framtiden, och vi hjälper dem att lyckas.

Presskontakt

Anders Rune

Anders Rune

Chefekonom Ekonomi, konjunktur, lönebildning, branschstatistik 08-782 08 36

Relaterat material