Pressmeddelande -

Ny konjunkturprognos från Teknikföretagen

Torsdagen den 22 maj kl. 09.00 presenterar Teknikföretagen en uppdaterad konjunkturprognos för 2008 på www.teknikforetagen.se

Där finns även en filmad kommentar med Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.

I rapporten görs en genomgång av de ekonomiska utsikterna för teknikföretag internationellt. Vidare kommenteras utsikterna för svenska teknikföretag med branschvisa genomgångar av bil- och transportmedelsindustrin, maskinindustrin, metallvaruföretag samt tele- och elektroindustrin.

Teknikföretagen presenterar halvårsvisa genomgångar av konjunkturutsikterna. Utsikterna för 2008 presenterades senast i november 2007.

För mer information, kontakta
Anders Rune, chefekonom, 08-782 08 36, 070-585 53 80
Bengt Lindqvist, ekonom, 08-782 08 34, 070-234 74 70

 

 

Ämnen

  • Politik

I EN GLOBALISERAD VÄRLD ÄR KREATIVITETEN SVERIGES STYRKA

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen som ger kreativiteten utrymme. Vi finns över hela Sverige och bistår 3600 teknikföretag i arbetsrätt och branschfrågor, så att de kan fokusera på att utveckla varor och tjänster i världsklass. Teknikföretag formar framtiden, och vi hjälper dem att lyckas.