Pressmeddelande -

Ny konjunkturprognos från Teknikföretagen

Onsdagen den 19 maj kl. 09.00 publicerar Teknikföretagen sin nya konjunkturprognos.

I rapporten redovisas de ekonomiska utsikterna för produktionen internationellt och i Sverige. Vidare kommenteras utsikterna för teknikföretag med branschvisa genomgångar av bil- och transportmedelsindustrin, maskinindustrin, metallvaruföretag samt tele- och elektronikindustrin.

Rapporten skickas ut elektroniskt onsdagen den 19 maj kl. 09.00 och finns samtidigt tillgänglig på www.teknikforetagen.se tillsammans med en filmad kommentar med Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.

Teknikföretagen presenterar halvårsvisa genomgångar av konjunkturutsikterna. Tidigare prognoser samt Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometrar finns på www.teknikforetagen.se.

För mer information, kontakta
Anders Rune, chefekonom, 08-782 08 36, 070-585 53 80
Bengt Lindqvist, ekonom, 08-782 08 34, 070-234 74 70

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen för Sveriges viktigaste företag. Våra 3500 medlemsföretag är motorn i samhällsekonomin och dominerar den svenska exporten. Medlemsföretagen utvecklar och producerar tekniska varor och tjänster.

Våra prioriterade frågor är:

  • Teknikföretag behöver arbetsmarknadsvillkor för konkurrenskraft.
  • Teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt.
  • Teknik är en viktig del av lösningen på klimatfrågan.

 Teknikföretagen www.teknikforetagen.se