Pressmeddelande -

Räkna med förändring – konkurrenskraft på toppnivå

Globaliseringen rymmer stor potential för svenska företag. För att ta del av nya möjligheter arbetar företagen med att förändra och anpassa sitt affärskoncept till nya marknader och kundkrav. Ekonomifunktionen och controllern får en central roll i utvecklingen och kan genom att vara ledningens affärspartner, styra företagen till ökad konkurrenskraft. Huvudtalare på konferensen är Jacob Wallenberg, styrelseordförande, Investor. Hans föreläsning har titeln Svensk industri i det globala perspektivet. Ur programmet • Debatt om kraven på dagens controllers • Att ta beslut om outsourcing och shared service centers • Ekonomistyrning i bolag med kraftig tillväxt Teknikföretagen håller konferensen Controllerdagarna för 21:a året i rad. Ledande föreläsare från näringslivet beskriver hur de har genomfört förändring som lett till bättre anpassning till internationella marknader och kunder Controllerdagarna anordnas i syfte att medverka till kompetensutveckling av controllers, ekonomer och personer i företagsledning. Fullt program finns på: http://www.teknikforetagen.se/upload/Pdf/Controllerdagarna_2006.pdf Frågor om Controllerdagarna David Wajnblom, projektledare, tfn 08-782 08 62 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Teknikföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges viktigaste företag. Våra 3200 medlemsföretag med 300 000 medarbetare står för hälften av Sveriges export. * Vi måste vinna kampen om investeringarna * Sverige måste satsa mer på industrirelevant forskning och utveckling * Vi måste vinna de unga * Det måste löna sig att arbeta

Ämnen

  • Politik