Pressmeddelande -

Teknikföretagens konjunkturprognos maj 2010 - Uppåt i olika takt

Produktionen för svenska teknikföretag bedöms i år öka med 5 %. I USA där tillväxten tagit fart tidigare räknar vi med dubbelt så hög tillväxt och Kina väntas rusa på med hela 25 % i år. Ökningstakterna blir störst inom personbilsindustrin och ICT internationellt, men vi räknar med att även maskinindustrin kommer i gång i år. Uppgången i Sverige och andra industriländer sker från en mycket låg nivå. En positiv bedömning för Sverige är också att antalet anställda i teknikföretag inom kort väntas stabiliseras. Detta enligt Teknikföretagens nya prognos som presenteras idag.

– Det är först under årets andra kvartal som konjunkturen för industrin börjat få upp farten. Produktionen är nu på väg uppåt inte bara i Kina och Brasilien för att ta två särskilt tydliga exempel där inte minst bilindustrin går bra, utan även på andra håll och i alltfler branscher. Tidigare har vi kunna konstatera att botten i konjunkturen för industrin i Sverige inte bara var på en extremt låg nivå utan att det också blev ett utdraget förlopp med lågt kapacitetsutnyttjande och utan att produktionsvolymerna ökade mer än marginellt, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune i en kommentar till den nu klart mer positiva prognosen för industrin.

Produktionsökningen för teknikföretag i USA ser ut att bli tvåsiffrig och högst för bilindustrin och ICT-sektorn. Europa tyngs av den akuta och får man förmoda utdragna skuldkrisen varför tillväxten här blir betydligt svagare. Men för tyska exportinriktade teknikföretag räknar vi ändå med en tillväxt på goda 8 % i år.

– I Sverige är det också bilindustrin som tydligt leder uppgången, en uppgång som i år beräknas bli storleksordningen 25 %. Utsikterna för 2011 är naturligtvis mer osäkra, men förutsatt att skuldkrisen i Europa hanteras så att oron på finansmarknaden fortsätter minska, räknar vi med en tillväxt för teknikföretag som då också innebär en nettoökning av antalet anställda i Sverige, avslutar Anders Rune.

Rapporten bifogas och finns även tillgänglig på www.teknikforetagen.se. Där finns också en filmad kommentar med Anders Rune.

Mer information:
Anders Rune, chefekonom, 08-782 08 36 eller 070-585 53 80
Bengt Lindqvist, ekonom, 08-782 08 34 eller 070-234 74 40

 

 

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen för Sveriges viktigaste företag. Våra 3400 medlemsföretag är motorn i samhällsekonomin och dominerar den svenska exporten. Medlemsföretagen utvecklar och producerar tekniska varor och tjänster.

Våra prioriterade frågor är:

  • Teknikföretag behöver arbetsmarknadsvillkor för konkurrenskraft.
  • Teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt.
  • Teknik är en viktig del av lösningen på klimatfrågan.

 

Teknikföretagen www.teknikforetagen.se