Pressmeddelande -

Teknikutmärkelse och 1,5 miljoner till Högskolan Väst, Trollhättan

Teknikföretagen har beslutat att tilldela Högskolan Väst i Trollhättan, Årets Teknikutbildning Högskola 2010 för sin högskoleingenjörsutbildning Elkraft Co-op.

För detta får högskolan 1 miljon kronor för att utveckla sitt samarbete med företag ytterligare samt 500 000 kronor till stipendier för studenterna.

Utmärkelsen ska ges till en tekniker- eller ingenjörsutbildning som har ett bra och långsiktigt samarbete med företag.

Juryns motivering lyder:

“Med co-opmodellen som bas har elkraftsprogrammet lyckats mobilisera berörda företag till ett långsiktigt och ömsesidigt givande samarbete. Företagens stöd i olika former ger de blivande högskoleingenjörerna mycket god yrkesförberedelse. Samarbetsmodellen bör kunna ge inspiration till andra ingenjörsutbildningar och branscher.”

Utmärkelsen delades ut vid en prisceremoni i samband med Teknikföretagens stämma, tisdagen den 4 maj på Moderna Museet i Stockholm.

Årets Teknikutbildning är ett initiativ från Teknikföretagen. Satsningen började våren 2004 och pågår till 2013 i syfte att lyfta teknikämnet och teknikundervisningen. Varje år belönas ett antal grundskolor, program med teknisk eller naturvetenskaplig inriktning på gymnasieskolan och ett högskoleprogram.

Kontaktpersoner på Högskolan Väst i Trollhättan:
Programansvarig Lars Holmblad, tfn. 0520-22 32 58 eller 0730-32 11 12.
e-post: lars.holmblad@hv.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

 

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen för Sveriges viktigaste företag. Våra 3500 medlemsföretag är motorn i samhällsekonomin och dominerar den svenska exporten. Medlemsföretagen utvecklar och producerar tekniska varor och tjänster.

Våra prioriterade frågor är:

  • Teknikföretag behöver arbetsmarknadsvillkor för konkurrenskraft.
  • Teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt.
  • Teknik är en viktig del av lösningen på klimatfrågan.

 Teknikföretagen www.teknikforetagen.se