Pressmeddelande -

10 000 studenter möter 150 rekryterande företag

pressmeddelande den 17 november 2008

För de blivande civilingenjörerna som studerar på KTH ser framtiden ljus ut trots den pågående finanskrisen. Under morgondagen och onsdagen kommer 150 företag besöka KTH för att locka till sig studenter. Någon lågkonjunktur märks inte av.

De senaste åren har arbetsmarknaden för civilingenjörer blomstrat vilket har lett till att fler och fler företag har deltagit på arbetsmarknadsdagarna. I år är Armada helt fullbokat med väldigt många företag i kö. Att lågkonjunkturen skulle bromsa nyrekryteringen av civilingenjörer har inte märkts av.

De två huvudsamarbetspartners för mässan, Vattenfall och Grontmij, uppger båda att de ska rekrytera flera hundra personer under det kommande året.

Men även de utexaminerade studenter som tillhör gruppen young professionals, det vill säga att de har arbetat ett antal år, är attraktiva på arbetsmarknaden. De kommer bjudas tillbaka till skolan för att under mer avslappnande former möta företag. Under tonerna av live jazz kommer de bjudas på mat och vin samtidigt som de minglar med företagen.

För mer information besök www.armada.nu eller kontakta:

Daniel Lyngman
Pr-Externt Armada 2008
THS - Tekniska Högskolans Studentkår
daniel.lyngman@armada.nu  | 070 3271024

Armada är Tekniska Högskolan Studentkårs, THS, arbetsmarknadsdagar. Mässan som har anordnats årligen sedan 1981, äger rum i mitten den 18-19 november och ger då KTH:s studenter möjlighet att träffa företag från ett stort antal olika branscher. Under årens lopp har Armada tagit plats bland nordens största och mest besökta arbetsmarknadsdagar. Armada har även utökat sitt koncept med flertalet bra och lyckade event. I år deltar 150 företag, över 250 studenter jobbar ideellt och 10 000 studenter väntas besöka mässan.
För mer information: www.armada.nu 

Ämnen

  • Arbetsmarknadsfrågor

Kategorier

  • kth
  • armada

Regioner

  • Stockholm