Pressmeddelande -

KTH-studenter ställer företag mot väggen med krav på grön teknologi

Inför den kommande arbetsmarknadsmässan Armada på KTH har de deltagande företagen fått svara på hur de arbetar med grön teknik. Investeringshetsen kring cleantech har väckt studenternas intresse för grön teknologi och ekodesign vilket nu har blivit ett rekryteringsargument.

På KTH har intresset för grön teknologi och cleantech ökat explosionsartat. För att få de blivande arbetsgivarna att förstå att grön teknolologi har blivit ett nytt rekryteringsargument har de getts chansen att visa hur de arbetar inom detta område till höstens arbetsmarknadsdagar. Samtliga deltagande företag har blivit tillfrågade om de arbetar med grön teknologi och i så fall på vilket sätt.

"Anledningen till att de får svara på om de arbetar inom cleantech är just det ökade intresset. De rena cleantech företagen kan tyvärr inte representera sig då de ofta är mycket små och ofta nystatartade. Istället låter vi de traditionella arbetsgivarna visa hur de arbetar med dessa frågor" förklarar Niklas Ingvar projektledare för arbetsmarknadsdagarna Armada.

Detta har lett till att en majoritet av de 150 utställande företagen har svarat och visat hur de arbetar med dessa frågor. 

Cleantech har genomsyrat hela mässan som tema och övriga engagemang är en inspirationsföreläsning av Stefan Jakelius, investeringsansvarig för cleantech hos industrifonden, tisdagen den 11 november och en cleantech-lounge med utställningar från några mindre företag.

 

För mer information besök www.armada.nu eller kontakta:

Daniel Lyngman
Pr-Externt Armada 2008
THS - Tekniska Högskolans Studentkår
daniel.lyngman@armada.nu  | 070 3271024

 

Armada är Tekniska Högskolan Studentkårs, THS, arbetsmarknadsdagar. Mässan som har anordnats årligen sedan 1981, äger rum i mitten den 18-19 november och ger då KTH:s studenter möjlighet att träffa företag från ett stort antal olika branscher. Under årens lopp har Armada tagit plats bland nordens största och mest besökta arbetsmarknadsdagar. Armada har även utökat sitt koncept med flertalet bra och lyckade event. I år deltar 150 företag, över 250 studenter jobbar ideellt och 10 000 studenter väntas besöka mässan.
För mer information: www.armada.nu 

 

Ämnen

  • Arbetsmarknadsfrågor

Kategorier

  • kth
  • cleantech
  • armada

Regioner

  • Stockholm