Gå direkt till innehåll
Sedan 2016 har Tekniska museets science center-bussar mött tiotusentals elever i skolor som tack vare mobila science centret kan delta i  delta i workshops, experimenterande och pedagogledda labbaktiviteter.
Sedan 2016 har Tekniska museets science center-bussar mött tiotusentals elever i skolor som tack vare mobila science centret kan delta i delta i workshops, experimenterande och pedagogledda labbaktiviteter.

Pressmeddelande -

12 miljoner till science center på hjul ska minska digitalt utanförskap

Tekniska museet och Mot nya höjder tar unik satsning vidare till Gävleborg där skola, science center, näringsliv, akademi och region med förenade krafter ska öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik hos barn och unga. Det är Tekniska museet och den så framgångsrika Kronobergsmodellen som får 12 miljoner i stöd från Tillväxtverket och Vinnova för att bli nationell tillsammans med 2047 science center. 

Genom rullande science center i form av rosa bussar har Tekniska museet och Mot nya höjder i Kronoberg skapat en möjlighet för barn och unga att via science centerpedagogiken utforska teknik och naturvetenskap på hemmaplan. Det är en modell för samverkan mellan region, skola, akademi och näringsliv med målbilden att öka ungas tekniska självförtroende och minska digitalt utanförskap. Modellen blir nationell i och med att verksamheten utökas till att också omfatta Gävleborg. Det sker genom ett samarbete med 2047 science center. Förhoppningen är att på sikt även omfatta fler regioner och län.

Det mobila science centret ger möjlighet för barn och unga som inte bor i närheten av ett av Sveriges 19 fasta science center, som är komplement till skolans mer teoretiska utbildning, att delta i workshops, experimenterande och pedagogledda labbaktiviteter.

Sedan 2016 har Tekniska museets science center-bussar mött tiotusentals elever i skolor, på publika platser och evenemang runt om i landet. I Storstockholm och i Kronobergs län sker det i systematiskt och i stor skala.

Tekniska museets samarbete med Kronobergs län inleddes 2016 med målet att öka intresset för naturvetenskap och teknik hos skolelever. Teknikämnet är ett av de ämnen som skolan lyckas sämst med samtidigt som det finns ett stort behov på arbetsmarknaden.

– Utöver kompetensförsörjning är det en fråga om demokrati att förstå teknik och hänga med i den digitala utvecklingen. Därför är det bra att vi kan nå fler genom breda samarbeten runt om i Sverige säger Peter Skogh, museidirektör på Tekniska museet.

Ett år har gått sedan Tekniska museet och Kronobergs län skrev på en gemensam avsiktsförklaring för att stärka barn och ungas tekniska självförtroende och öka lusten till eget utforskande och skapande. Nu förverkligas planerna tack vare 12 miljoner kronor från Tillväxtverket och Vinnova under fyra års tid.

- Vi har följt Mot nya höjder sedan starten 2014 och är övertygade om att kombinationen av deras och Tekniska museets arbete, kan vara ett vinnande koncept även i andra delar av landet. Sättet som de engagerar elever, lärare och näringsliv genom utmaningar och experiment är lika enkelt som lysande. Vi ser verkligen fram emot att vara med på resan ut i landet där Gävleborg står näst på tur, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket.

Att Gävleborg är nästa geografiska mål är inte en slump. Länet har samma utmaningar som Kronoberg, med mycket låg andel sökande till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar och en arbetsmarknad som behöver tekniskt kunnig arbetskraft. Arbetet i Gävleborg startar efter årsskiftet tillsammans med 2047 Science Center i Borlänge som kommer att etablera sig i länet.

För mer information kontakta:

Daniel Rosqvist, Science Center Manager, Tekniska museet 08 450 56 27

Marcus Brunskog, projektledare Mot nya höjder, 0709-76 10 07

Tobias Mårtensson, vd 2047 Science Center, 0243-79 39 02

Sponsorer till Tekniska museets mobila science center-verksamhet är Sandvik och Clas Ohlsson.

Ämnen

Regioner


Tekniska museet – alla små geniers favoritställe
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap på ett lustfyllt och inspirerande sätt. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och hade 300 178 besökare 2016.

.

Kontakter

Calle Ros-Pehrson

Calle Ros-Pehrson

Presskontakt Pressansvarig/kommunikatör 08-450 57 10

Tekniska museet – innovationslust för en hållbar framtid

Tekniska museet – innovationslust för en hållbar framtid
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap – med sikte på innovation och entreprenörskap för en hållbar framtid. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges tekniska museum.

Tekniska museet är en del av Royal Djurgården, Skandinaviens främsta attraktion och ett besöksmål i världsklass. Tillsammans välkomnar Djurgårdens attraktioner över 15 miljoner besökare årligen.

Tack till Ericsson, huvudpartner till Tekniska museet.

Tekniska museet

Museivägen 7
11593 Stockholm
Sverige