Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Årets Industriminne 2019 tilldelas Växbo Lin

Svenska industriminnesföreningens utmärkelse Årets industriminne går 2019 till Växbo Lin i Hälsingland för att med hållbarhet som utgångspunkt för hela verksamheten, bevara och utveckla ett levande industriminne.

Utmärkelsen delades första gången ut år 1995 och syftar till att uppmärksamma vårt industriella kulturarv och viktiga insatser som görs för att vårda och förmedla detta. Utmärkelsen av Årets industriminne 2019 delas ut på Växbo Lin (fabriksboden och fabriken) den 5 augusti i samband med Linveckan i Hälsingland.

Med den omgivande bygden som relief tillverkar Växbo Lin vardagsprodukter av linne där hållbarhet är ett signum för hela verksamheten – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Tillverkningen utgör i sig en del av det textila industriarvet och bedrivs med en maskinpark som sträcker sig från 1923 till 2018 under samma tak. Växbo Lins besökare kan ta del av tillverkningsprocessen i väveriet som ligger vägg i vägg med butiken. Växbo Lin samverkar med både lokala och nationella aktörer för att bevara och utveckla såväl näringsliv som kulturarv.

Växbo, äldre bild. Foto Hilding Mickelsson Hälsinglands museum HMM6423.
Växbo, äldre bild. Foto Hilding Mickelsson Hälsinglands museum HMM6423.

Lintillverkning har långa historiska anor och är av stor betydelse för både det regionala och det nationella textila industriarvet. I Hälsingland där vattenkraften och jordmånen varit väsentliga förutsättningar för linframställningen är spåren påtagliga än idag, inte minst i form av de hälsingegårdar som numera ligger på UNESCO:s världsarvslista. Linet symboliserar också Hälsingland i form av dess landskapsblomma.

Program

14.00 Välkomna 
Hanna och Jacob Bruce Växbo Lin 

14.10 Svenska industriminnesföreningen och årets industriminne
Catarina Karlsson, ordförande Svenska industriminnesföreningen 

14.20 Utdelning av utmärkelsen Årets industriminne 2019
Per Bill, landshövding i Gävleborgs län Catarina Karlsson, ordförande Svenska industriminnesföreningen 

14.30 Linets historia i Hälsingland
Lars Nylander, Hälsinglands museum 

14.50 Lin med hållbarhet i fokus
Hanna Bruce, Växbo Lin 

15.20 Bubbel och mingel 

15.45-16.30 Guidning i Växbo Lin med Hanna Bruce

Svenska industriminnesföreningen (SIM) bildades 1989 och är en ideell organisation inom kulturmiljöområdet. Föreningen verkar för industrisamhällets kulturarv i Sverige och representerar Sverige inom den internationella organisationen The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH). Föreningen samlar enskilda och organisationer. Besök SIM:s hemsida för mer information.

Kontaktpersoner SIM:

Catarina Karlsson, Ordförande SIM
070-567 74 58
catarina.karlsson@jernkontoret.se

Magdalena Tafvelin Heldner, Intendent Tekniska museet
070-672 26 48
magdalena.tafvelin.heldner@tekniskamuseet.se

Kontaktperson Växbo Lin:
Hanna Bruce, VD Växbo Lin
+46 (0)278 - 666 200
hanna@vaxbolin.se

Läs mer på Växbo Lins webplats www.vaxbolin.se

Ämnen

Regioner


Tekniska museet – alla små geniers favoritställe
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap – med sikte på innovation och entreprenörskap för en hållbar framtid. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och hade 323 399 besökare 2018.

Tekniska museet är en del av Royal Djurgården, Skandinaviens främsta attraktion och ett besöksmål i världsklass. Tillsammans välkomnar Djurgårdens attraktioner över 15 miljoner besökare årligen.

Kontakter

Calle Ros-Pehrson

Calle Ros-Pehrson

Presskontakt Pressansvarig/kommunikatör 08-450 57 10

Relaterat innehåll

Tekniska museet – innovationslust för en hållbar framtid

Tekniska museet – innovationslust för en hållbar framtid
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap – med sikte på innovation och entreprenörskap för en hållbar framtid. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges tekniska museum.

Tekniska museet är en del av Royal Djurgården, Skandinaviens främsta attraktion och ett besöksmål i världsklass. Tillsammans välkomnar Djurgårdens attraktioner över 15 miljoner besökare årligen.

Tack till Ericsson, huvudpartner till Tekniska museet.

Tekniska museet
Museivägen 7
11593 Stockholm
Sverige