Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HEDERSFYLLT UPPDRAG TILL TEKNISKA MUSEET

Nutek har utsett Tekniska museet som nationell koordinator för KomTek, som samlar kommunala entreprenörs- och teknikskolor på 13 orter i landet. Av de fyra organisationer som ansökt om att ta över ansvaret från Nutek, föll valet på Tekniska museet, som anses ha bäst förutsättningar för att driva och utveckla verksamheten långsiktigt.

- Det här är ett uppdrag helt i linje med vår verksamhet. En stor del av vårt arbete innebär samarbete med skolan och att öka intresset för teknik hos ungdomar. Det finns så många sidor av tekniken och bara det att vara med och lösa miljöfrågorna borde locka många unga att vilja välja tekniska yrken i framtiden, säger Ann Follin, museidirektör.

KomTek är en fritidsverksamhet som anordnas lokalt över landet och samarbetar med det regionala näringslivet. Med tekniken som bas ska unga från förskola till gymnasium lockas till kreativitet och företagsamhet. Exempel på projekt kan vara att föreslå problemlösningar för företag på orten, men det kan också vara mer övergripande arbete, som att skapa ett framtida drömsamhälle där miljö- och energifrågor får kreativa lösningar.

Vissa givna ramar finns för KomTeks verksamhet, bl a ska hälften av deltagarna vara flickor/kvinnor, men det finns också stort utrymme för lokala anpassningar. Nutek kunde konstatera att genusperspektivet är något som genomsyrar Tekniska museets verksamhet och att stora satsningar gjorts för att flickor. Tydligast syns kanske arbetet i utställningen Kvinnors uppfinningar.

- Vi har redan idag ett nationellt uppdrag och att vara en resurs för hela landet är ett av våra fokusområden, så uppdraget som nationell koordinator för KomTek passar oss väl, avslutar Ann.

KONTAKT
Åsa Lindgren, projektledare, 08-450 57 52
Ulrika Forsberg, kommunikationschef, 08-450 56 49

Läs mer och pressbilder

Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap på ett lustfyllt och inspirerande sätt. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och hade 305 746 besökare 2007.


TEKNISKA MUSEET, MUSEIVÄGEN 7, BOX 27842, 115 93 STOCKHOLM, TEL 08-450 56 00

Ämnen

Regioner


Tekniska museet – innovationslust för en hållbar framtid
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap – med sikte på innovation och entreprenörskap för en hållbar framtid. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges tekniska museum.

Tekniska museet är en del av Royal Djurgården, Skandinaviens främsta attraktion och ett besöksmål i världsklass. Tillsammans välkomnar Djurgårdens attraktioner över 15 miljoner besökare årligen.

Museet är öppet kl 10 till 22 alla dagar. Vissa undantag kan förekomma.

Tack till Ericsson, huvudpartner till Tekniska museet.

Kontakter

Calle Ros-Pehrson

Calle Ros-Pehrson

Presskontakt Pressansvarig/kommunikatör 08-450 57 10

Tekniska museet – innovationslust för en hållbar framtid

Tekniska museet – innovationslust för en hållbar framtid
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap – med sikte på innovation och entreprenörskap för en hållbar framtid. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges tekniska museum.

Tekniska museet är en del av Royal Djurgården, Skandinaviens främsta attraktion och ett besöksmål i världsklass. Tillsammans välkomnar Djurgårdens attraktioner över 15 miljoner besökare årligen.

Tack till Ericsson, huvudpartner till Tekniska museet.

Tekniska museet
Box 27842
11593 Stockholm
Sverige