Gå direkt till innehåll
Kontrollrummet i Ågesta kärnkraftverk
Kontrollrummet i Ågesta kärnkraftverk

Pressmeddelande -

Kärnkraft som kulturarv – utställning, dokumentärfilm och podd om Sveriges första kommersiella atomreaktor

Sedan 2020 pågår rivningen av kärnkraftverket Ågesta strax utanför Stockholmsförorten Farsta – trots dess höga kulturhistoriska värde. Tekniska museet har dokumenterat och samlat in berättelser och föremål som nu blir tillgängligt för allmänheten som utställning, dokumentärfilm och podcast. Den 16 mars bjuder museet in till samtal och diskussion om energi och kulturarv i sin nya ”Talbar”.

Sverige var ett av de första länderna i världen att satsa på den nya teknologin, när atomåldern startade i mitten av 1940-talet. Det började med upptäckten att Sverige hade stora mängder uran som skulle kunna användas som kärnbränsle. Staten liksom industrin var uppfyllda av visionen om ett välfärdssamhälle drivet av atomenergi, och ganska snart stod kärnkraften för nästan hälften av elproduktionen i Sverige.

1954 startade den första svenska kärnreaktorn R1 vid Kungliga Tekniska Högskolan, och det planerades för nya anläggningar för forskning och energiproduktion. 1964 öppnade det första kommersiella kärnkraftverket nära Farsta, som var i drift till 1974. Sedan dess har Ågestaverket varit stängt, och kärnkraftverket har föreslagits bli såväl museum som statligt byggnadsminne.

- Vi vill ta ett nytt grepp i dokumentationsarbetet där föremål och fotografier från platsen förstärks med intervjuer och inspelade ljudmiljöer som resulterat i både utställning, en dokumentärfilm, en serie poddavsnitt och en upplevelse av rumsklang, berättar Magdalena Tafvelin Heldner, intendent på Tekniska museet.

På museet kommer besökare nu att kunna se delar av dokumentationen. Här finns det stora kontrollbordet, strålskyddsutrustning, modeller och ritningar av Ågesta och berättelser från personer som byggde och arbetade i verket samt dokumentärfilmen Ågesta – A Ripple in Time. Här finns också en spaning på i framtidens kärnkraftsteknik.

Utställningen, som fått namnet ”Salong Energi – Ågesta Kraftverk”, blir samtidigt en plats för samtal och debatt i Tekniska museets nya programserie ”Talbar”. Vid det första tillfället, den 16 mars kl 17-20, premiärvisas dokumentären Ågesta R3 – A Ripple in Time.

Förutom atomkraft kommer också samtalskvällarna i Talbar lyfta frågor kring den artificiella intelligensens världsbild, fördomar och kreativitet.


Utställningen i urval:

  • Kontrollbord från kontrollrummet i Ågesta
  • Bränslestav för uranoxid (atrapp)
  • Skyddskläder och strålskyddsmätare
  • Modell av Reaktor 1 (R1)
  • Modell av kontrollrummet i Ågesta, byggt i Lego
  • Dokumentationsbilder och film från verket och den pågående rivningen
  • Bilder och arkivmaterial från Tekniska museets samlingar
  • Monumentalbild från Atomåldern av atomkonstnären Arvid Nilsson
  • Sprängskiss över Ågesta
  • Modell från KTH av nya generationens kärnkraftverk SMR


Dokumentärfilmen ”Ågesta R3 – A Ripple in Time

Varje ny teknik innehåller ett löfte: en dröm om framsteg, bekvämlighet och självförsörjning. Först senare blir denna teknik en spegel: en återspegling av våra ambitioner, bekymmer och samhällsutveckling. Vilka var drömmarna hos aktörerna som byggde, drev och avvecklade Ågesta kärnkraftverk? Vad säger dessa drömmar om ett litet, tekniskt avancerat land som försöker navigera på den globala energimarknaden och ta steget in i kärnkraftsåldern? Och hur bidrar denna historia till vår förståelse av kärnkraftens politiska, sociala och ekonomiska roll i dagens snabbt föränderliga energisystem? Som en del av dokumentationsprojektet om Ågesta har Tekniska museet producerat en film i samarbete med filmbolaget New Story Space. 34 min, engelska, med undertext på svenska.


Podd om Ågesta kärnkraftverk

Inom kort släpps även en dokumentär i tre delar om 30 minuter per del som producerats i samarbete med Intellecta. Podden är på svenska.

Kontakta Calle Ros-Pehrson, pressansvarig, för förhandstillgång till material.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Tekniska museet – innovationslust för en hållbar framtid
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap – med sikte på innovation och entreprenörskap för en hållbar framtid. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges tekniska museum.

Tekniska museet är en del av Royal Djurgården, Skandinaviens främsta attraktion och ett besöksmål i världsklass. Tillsammans välkomnar Djurgårdens attraktioner över 15 miljoner besökare årligen.

Museet är öppet kl 10 till 22 alla dagar. Vissa undantag kan förekomma.

Tack till Ericsson, huvudpartner till Tekniska museet.

Kontakter

Calle Ros-Pehrson

Calle Ros-Pehrson

Presskontakt Pressansvarig/kommunikatör 08-450 57 10

Tekniska museet – innovationslust för en hållbar framtid

Tekniska museet – innovationslust för en hållbar framtid
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap – med sikte på innovation och entreprenörskap för en hållbar framtid. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges tekniska museum.

Tekniska museet är en del av Royal Djurgården, Skandinaviens främsta attraktion och ett besöksmål i världsklass. Tillsammans välkomnar Djurgårdens attraktioner över 15 miljoner besökare årligen.

Tack till Ericsson, huvudpartner till Tekniska museet.

Tekniska museet
Museivägen 7
11593 Stockholm
Sverige