Gå direkt till innehåll
Gruvan i Kiruna. Foto: Dag Avango
Gruvan i Kiruna. Foto: Dag Avango

Pressmeddelande -

Sverige värd för internationell kongress om industriellt kulturarv

Nu står det klart att Kiruna blir platsen när uppemot 500 kulturarvsaktörer och forskare från hela världen samlas för TICCIH-2025, en kongress med fokus på det industriella kulturarvet. Norra Sverige är en central plats både historiskt och för framtidens energi- och gruvindustri, och viktiga initiativ för hållbar utveckling.

2025 års TICCIH-kongress i Kiruna tar sin utgångspunkt i de omfattande satsningar på grön omställningsindustri de nordligaste delarna av Sverige och dess grannländer, och de möjligheter och utmaningar denna utveckling innebär. Temat är Heritage in Action: Legacies of industry in future making, som behandlar de roller som kulturarv kan spela för regioner som genomgår snabba förändringsprocesser.

TICCIH – The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage är en internationell organisation som verkar för forskning och bevarande gällande industrisamhällets kulturarv. Organisationen fungerar som rådgivande organ i världsarvsnomineringar om industriella kulturarv. TICCIH-kongresserna samlar forskare och utövare inom fältet från alla världens kontinenter. Kongressen markerar TICCIH:s 50-årsjubileum och det är symboliskt att den förläggs i Sverige, som i flera avseenden varit ett föregångsland inom industriarvsfältet.

Tekniska museet är Sveriges tekniska museum och har ett nationellt uppdrag att ansvara för det tekniska och industrihistoriska kulturarvet. Tillsammans med Svenska Industriminnesföreningen, SIM, samt Luleå Tekniska Universitet, är Tekniska museet engagerade i TICCIH-2025.

För mer information:
Dag Avango: +46 730 650 296, dag.avango@ltu.se
Roine Wiklund: +46 920 491650 roine.wiklund@ltu.se
Catarina Karlsson: +46 70 567 74 58 catarina.karlsson@jernkontoret.se

www.sim.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Tekniska museet – innovationslust för en hållbar framtid
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap – med sikte på innovation och entreprenörskap för en hållbar framtid. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges tekniska museum.

Tekniska museet är en del av Royal Djurgården, Skandinaviens främsta attraktion och ett besöksmål i världsklass. Tillsammans välkomnar Djurgårdens attraktioner över 15 miljoner besökare årligen.

Tack till Ericsson, huvudpartner till Tekniska museet.

Kontakter

Calle Ros-Pehrson

Calle Ros-Pehrson

Presskontakt Pressansvarig/kommunikatör 08-450 57 10

Tekniska museet – innovationslust för en hållbar framtid

Tekniska museet – innovationslust för en hållbar framtid
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap – med sikte på innovation och entreprenörskap för en hållbar framtid. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges tekniska museum.

Tekniska museet är en del av Royal Djurgården, Skandinaviens främsta attraktion och ett besöksmål i världsklass. Tillsammans välkomnar Djurgårdens attraktioner över 15 miljoner besökare årligen.

Tack till Ericsson, huvudpartner till Tekniska museet.

Tekniska museet
Box 27842
11593 Stockholm
Sverige