Pressmeddelande -

TELE2 KOMMENTERAR TINGSRÄTTENS DOM

Tele2 AB (publ) meddelade idag att den dom tingsrätten i Stockholm meddelat mellan TeliaSonera och Tele2 Sverige avseende termineringsavgifter inte har någon påverkan på vare sig resultat eller kassaflöde. Tele2 vidhåller sin uppfattning att TeliaSonera är nettobetalare till Tele2 i de tvister som bolagen har med varandra rörande samtrafik. Stockholms tingsrätt meddelade idag i dom att Tele2 förpliktas att till TeliaSonera betala 1.000.586.662 plus ränta. Domen adresserar de fordringar som TeliaSonera har på Tele2 avseende termineringsavgifter i TeliaSoneras nät. Tele2s motfordringar har inte bedömts. TeliaSonera vitsordar i målet att bolaget har stora utestående skulder till Tele2. Tele2 vidhåller sin uppfattning att TeliaSonera är nettobetalare till Tele2 i de tvister som bolagen har med varandra rörande samtrafik. Närmast inväntar Tele2 en dom från Kammarrätten utvisande detta. Dagens dom har ingen resultat- eller kassaflödespåverkan. KONTAKTPERSONER Lars-Johan Jarnheimer, Telefon: 08 - 5626 4000 Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB Håkan Zadler, Telefon: 08 - 5626 4000 Finansdirektör, Tele2 AB Dwayne Taylor, Telefon: + 44 (0)20 7321 5038 Lena Krauss, Telefon: 08 - 5620 0045 Investerarfrågor Besök gärna vår hemsida: www.tele2.com Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har över 30 miljoner kunder i 23 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2005 omsatte bolaget 50 miljarder och uppvisade en vinst (EBITDA) på 6,6 miljarder kronor.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor