Pressmeddelande -

Barnens mobila vanor 2012: Svenska barn får inte surfa vid matbordet

Sex av tio svenska familjer har regler för hur smartphones och surfplattor får användas i hemmet och det allra vanligaste är att barnen inte får surfa vid matbordet. Men reglerna gäller inte för alla familjemedlemmar. I Telenor Sveriges undersökning ”Barnens mobila vanor 2012” säger 90 procent av svenska föräldrar att de inte har satt upp några regler för hur de själva får använda sin smartphone eller surfplatta i hemmet.

Svenska familjer surfar allt mer och användandet går nu längre ned i åldrarna. I Telenor Sveriges undersökning Barnens mobila vanor 2012, har TNS Sifo intervjuat 1000 svenska föräldrar och 650 barn i åldern 4-11 år. Undersökningen visar att 57 procent av alla svenska barn i åldern 4-11 har en egen mobil, 38 procent en egen smartphone och 39 procent tillgång till en surfplatta i hemmet.

Barnens mobila vanor 2012 visar att smartphones och surfplattor är ett ämne som engagerar svenska familjer och nära 40 procent av föräldrarna uppger att man diskuterar detta ofta inom familjen. Både barnen och de vuxna ser tydliga användningsområden för den mobila tekniken. Det finns dock en skillnad mellan hur barn och vuxna uppfattar regler kring användandet och vad man tycker är mest positivt med smartphones och surfplattor.

– Mobilanvändande är något som engagerar både vuxna och barn i allt högre grad. I fyra av tio familjer diskuterar man detta ofta och vi ser också en önskan om att få veta mer om hur andra familjer gör med regler och användning. Familjen är en väldigt viktig kundgrupp för oss och vi vill kunna utveckla tjänster, som underlättar vardagen för föräldrar och deras barn. Undersökningen är ett sätt för oss att förstå och samla mer kunskap kring ett snabbt förändrat beteendemönster, säger Jonas Lindström, Marknadschef Mobile, Telenor Sverige.

Barnen har bland annat svarat på frågor om vad de gör med sin smartphone och surfplatta. Bland citaten kan man läsa ”lyssna på Spotify, titta på YouTube med Sean Banan och Eric Saade”, ”titta på Manboy och dansa” och ”man kan måla och spela hästspel”. Men vad barnen allra helst vill göra är att ”spela spel”.

- Det finns flera skäl till varför föräldrar gillar barnens nya mobila vanor. Utöver traditionell mobilsurf, upplever föräldrarna också att det är viktigt att barnen blir delaktiga i den digitala världen och att de får möjlighet att göra saker man inte kunnat förut, som att skapa film, spela pedagogiska spel och söka information på nätet, säger Jonas Lindström.

När föräldrar får ge betyg kring vad som är mest positivt med smartphones och surfplattor är det möjligheten att konsumera kultur, såsom film, böcker, musik och spel, som hamnar högst upp på listan (7,9 på en tiogradig skala). På andra plats kommer möjligheten för barnen att bli delaktiga i den digitala världen (7,6), tätt följt av möjligheten till skapande, såsom måla, göra egen film eller fotografera (7,3).

Myten om att föräldrar använder smartphones och surfplattor som digitala barnvakter kan också avfärdas, det hamnar längst ned på skalan (5,4). Istället vill man leka tillsammans, rita och måla eller göra egna filmer. Men här går också upplevelsen isär något. Av föräldrarna uppger 25 procent att de mycket ofta eller ofta aktivt deltar i barnens aktiviteter på mobila verktyg. När barnen får svara på samma fråga, uppger endast 14 procent att föräldrarna deltar mycket ofta eller ofta.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i TNS Sifos riksrepresentativa internetpanel i månadsskiftet oktober/november 2012. Totalt kontaktades 1248 föräldrar med helt eller delvis hemmaboende barn i åldern 4-11. Av dessa fick 1000 stycken, där smartphones eller surfplattor fanns i med i familjekontexten, svara på en online-enkät med frågor riktade till föräldrar. Därefter fick barnen i familjen, med föräldrarnas medgivande och hjälp, svara på frågor riktade till dem. Totalt svarade 650 barn på denna del av enkäten. 147 barn i åldern 4-6 och 503 barn i åldern 7-11 deltog. Mer om undersökningen nedan.

Se PDF för hela rapporten.

 

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • 2012
  • mobilsurf
  • barnabon

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Idag har Telenor Sverige över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på 12 miljarder kronor (2011) och cirka 2100 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 42,95 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 18 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 150 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q2 2012), en årsomsättning på 99 miljarder norska kronor (2011) och cirka 30 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Kontakter

Boel Bengtsson

Presskontakt Presschef Ring 222 för hjälp med kundtjänstärenden. 08-410 100 40

Relaterat innehåll