Pressmeddelande -

Framgång för Telenor i Sverige

(Stockholm, 4 maj 2006) Den norska telekomkoncernen Telenor redovisar idag sitt finansiella resultat för det första kvartalet 2006. Resultatet visar framgång i Sverige - både för mobil- och fastnätsverksamheten. Mobilverksamheten omsatte 1,3 miljarder NOK och EBITDA-marginalen blev 15,5 procent. Antalet abonnemangskunder ökade med 12 000, medan det totala antalet kunder minskade med 14 000. Den mobila marknadsandelen för Telenor i Sverige uppskattades till 17 procent. Genomsnittlig omsättning per kund var 229 NOK, fördelat på abonnemangskunder 330 NOK och kontantkortskunder 49 NOK. - Vi är glada för att resultatet för mobilverksamheten är så starkt redan i det första kvartalet. Vårt mål är en EBITDA-marginal på over 15 procent för hela året, och vi är glada för att vi redan ligger så bra till, säger Johan Lindgren VD för Telenors svenska mobilverksamhet. Under första kvartalet har vi ägnat oss åt att få kontroll över verksamheten, minska kostnader och integrera Djuice i företaget. Nu ska vi bygga Telenors varumärke och ta en tydlig position på den svenska marknaden. Totalt antal kunder för mobilverksamheten slutade på 1 660 000, varav 575 000 var kontantkortskunder. Fastnät Omsättningen för den totala fastnätsverksamheten i Sverige blev 727 miljoner NOK och EBITDA blev 109 miljoner NOK. I Bredbandsbolaget ökade antalet xDSL och LAN-abonnenter med 15 000 till totalt 385 000 och antalet bredbandstelefonikunder (VoIP) ökade med 15 000 till totalt 119 000. EBITDA i Telenor AB, fastnätsverksamheten mot företag, ökade och blev positiv som en följd av ökad bruttomarginal för taltrafik och xDSL, samt lägre kostnader. EBITDA i Bredbandsbolaget påverkades negativt av prispress i marknaden och högre kostnader som en följd av försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter. - Efter en omfattande effektiviseringsinsats med stora kostnadsreduktioner är vi mycket nöjda med den positiva utvecklingen i Telenor AB, säger Kjell-Erik Tenold, VD för Telenor AB. Resultatet i Bredbandsbolaget är präglat av den starka konkurrensen i den svenska bredbandsmarknaden, men efter köpet av Glocalnet har Telenor en ännu bredare portfölj som täcker hela marknaden, och det ska utnyttjas till att förbättra resultaten i kvartalen som kommer. Fakta Nedan visas några nyckeltal för den samlade Telenorverksamheten i Sverige under Q1 2006. Alla tal i NOK Mobilt Sverige Fastnät Sverige Omsättning 1.301 Omsättning 727 EBITDA 202 EBITDA 109 Antal abonnenter - pre-paid 1.660 575 Antal abonnenter Xdsl LAN VoIP PSTN 342 156 119 285 AMPU 160 ARPU postpaid prepaid 229 330 49 Telenor övertog 100 procent av aktierna i Vodafone Sweden den 5 januari 2006. Bolaget är konsoliderat som en del av Telenors mobilverksamhet i Sverige, från nämnt datum och talen i detta pressmeddelande inkluderar den uppköpta verksamheten. Glocalnet blev konsoliderat med effekt från 1 mars, 2006. Den 31 mars var Telenors ägarandel i bolaget 96,6 procent. För ytterligare information kontakta: Moniqa Löfstedt, informationschef för Telenors fastnätsverksamhet i Sverige moniqa.lofstedt@telenor.se +46 734 41 81 01 Elisabeth Petersson, informationschef för Telenors mobilverksamhet i Sverige elisabeth.petersson@telenor.com +46 709 61 42 07 Om Telenor Telenor är i Sverige en ledande helhetsleverantör av kommunikationstjänster, såsom mobil och fast telefoni samt datatjänster. Med kunden i fokus erbjuder Telenor sina tjänster till såväl privatpersoner som företag. Telenor representeras även av Bredbandsbolaget, Djuice, Glocalnet och Canal Digital. Telenor är ett av Norges största börsnoterade bolag med en omsättning under 2005 på 68,9 miljarder norska kronor. Antal anställda vid utgången av 2005 var ca 27 600, varav 16 700 utanför Norge. Telenor är marknadsledande i Norge inom telekommunikation, datatjänster och mediadistribution, och har en betydande internationell verksamhet, speciellt inom mobilkommunikation. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL) och på Nasdaq i New York (TELN).

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Boel Bengtsson

Presskontakt Presschef Ring 222 för hjälp med kundtjänstärenden. 08-410 100 40